Niska mobilność zawodowa Polaków

PAP, bsn
30.01.2013 , aktualizacja: 31.01.2013 13:14
A A A
Polska i Polacy oczami obcokrajowców. Norweg: Polacy to świetni pracownicy / fot. Shutterstock

Polska i Polacy oczami obcokrajowców. Norweg: Polacy to świetni pracownicy / fot. Shutterstock (Polska i Polacy oczami obcokrajowców. Norweg: Polacy to świetni pracownicy / fot. Shutterstock)

W ciągu ostatnich pięciu lat 31 proc. aktywnych zawodowo dorosłych Polaków przynajmniej raz zmieniało miejsce pracy, a 16 proc. zatrudnionych planuje zmianę pracodawcy - wynika ze styczniowych badań Mobilność I Elastyczność Zawodowa Polaków przeprowadzonych przez CBOS.
Z badania wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat niespełna jedna trzecia (31 proc.) aktywnych zawodowo dorosłych Polaków zmieniała miejsce pracy przeciętnie 1,96 razy, czyli prawie tyle samo, co w latach 2005-2009 (2,02 razy, jak wynika z poprzedniego, z października 2009 r.).

Tak Polacy odpowiadali na pytanie: "Ile razy w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniał(a) pan(i) pracę?" (źródło: CBOS)Miejsce zatrudnienia zmieniali przede wszystkim najmłodsi pracujący - w wieku od 18 do 24 lat (54 proc. z nich przynajmniej raz zmieniało pracę) oraz od 25 do 34 lat (44 proc.), aktywni zawodowo mieszkańcy największych miast (42 proc.), uzyskujący najniższe dochody (40 proc.). W podziale na zawody mobilni byli pracownicy usług (50 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani (42 proc.).

Płeć oraz poziom wykształcenia pracowników w zasadzie nie różnicują ich mobilności zawodowej - czytamy w raporcie. Najmniej skłonni do zmiany pracy są właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby w nich zatrudnione (tylko 4 proc. z nich zmieniało pracę w ostatnich pięciu latach). Niechętnie decydują się na zamianę pracownicy instytucji publicznych (19 proc. ). Natomiast najbardziej mobilne są osoby zatrudnione w spółkach właścicieli prywatnych i państwa oraz w prywatnym sektorze pozarolniczym (w obu grupach przynajmniej raz zmieniało pracę w ostatnich pięciu latach po 41 proc. badanych).

Obecnie co szósty aktywny zawodowo respondent (16 proc.) deklaruje, że zamierza zmienić pracę. Ponad jedna piąta pracujących Polaków (22 proc.) raczej nie zamierza szukać nowej pracy, a niemal trzykrotnie większa grupa (60 proc.) w ogóle nie rozważa takiej możliwości. Chęć zmiany zatrudnienia jest z reguły tym mniejsza, im starsi są pracownicy. Z badań wynika, że najważniejszym powodem zmiany pracy jest ogólny brak satysfakcji z pracy.

Pieniądze motywują do zmiany

Wprawdzie jedynie co szósty aktywny zawodowo Polak planuje zmianę zatrudnienia, jednak w przypadku otrzymania oferty pracy lepiej płatnej, choć niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, aż połowa pracujących (51 proc.) skłonna byłaby zmienić obecne zatrudnienie. Co piąty (21 proc.) nie miałby w tym względzie żadnych wahań - przekonują eksperci z CBOS. Gotowość do zmiany pracy na lepiej płatną, choć niezgodną z kwalifikacjami jest tym wyższa, im młodszy wiek pracowników oraz im niższy poziom ich wykształcenia.

Mimo że gotowość do zmiany zatrudnienia pod warunkiem uzyskania lepszych dochodów jest stosunkowo wysoka, aż trzy czwarte aktywnych zawodowo respondentów twierdzi, że znalezienie innej pracy, przynoszącej dochody podobne do obecnie uzyskiwanych, byłoby dla nich trudne.

Relatywnie najlepiej swoją pozycję na rynku pracy postrzegają osoby, które w ostatnich latach przynajmniej raz zmieniały pracę. Są to przede wszystkim najmłodsi pracownicy, mieszkający w dużych miastach, częściej mężczyźni niż kobiety.

CBOS zapytał ankietowanych, jakie działania skłonni byliby podjąć, aby znaleźć pracę lub zmienić na lepszą. Najczęściej respondenci wyrażali gotowość podjęcia nauki w celu podniesienia posiadanych kwalifikacji (72 proc. wskazań) oraz do przekwalifikowania się (71 proc.). Ponad 60 proc. ankietowanych deklaruje, że mogłoby dojeżdżać do pracy do innej miejscowości.

Obecnie deklarowana skłonność do poświęceń w celu znalezienia pracy jest istotnie większa, niż jeszcze cztery lata temu, co zapewne wynika z realnego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w Polsce stanowiącego skutek światowego kryzysu ekonomicznego. Znacząco wzrosła przede wszystkim wyrażana gotowość do podnoszenia posiadanych kwalifikacji oraz nauczenia się nowego zawodu - konkluduje CBOS.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX