Czy Polacy pracują "w zawodzie"?

Sedlak&Sedlak
14.02.2013 , aktualizacja: 14.02.2013 12:29
A A A
Lekarz

Lekarz (Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta)

Ponad połowa Polaków pracuje w wyuczonym zawodzie - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak w 2012 roku. Im wyższe zarobki, tym wyższy okazał się odsetek osób pracujących w swoim zawodzie.
Zgodność obecnie wykonywanej pracy z kierunkiem wykształcenia zadeklarowała ponad połowa (55%) badanych mieszkańców naszego kraju. 1/3 ankietowanych zdecydowanie potwierdziła pracę "w zawodzie". Z drugiej strony praca ponad 1/5 badanych całkowicie odbiega od wiedzy zdobytej na studiach, w szkole zawodowej itd.Badania Sedlak & Sedlak pokazały również, że osoby, które pracują w zawodzie, osiągają wyższe wynagrodzenie aniżeli pozostali ankietowani. - Im wyższa płaca badanych pracowników, tym wyższy odsetek osób wykonujących pracę zgodną z ich wykształceniem. Przykładowo wśród osób zarabiających ponad 8 tys. PLN 44% uznało, że ich praca jest "zdecydowanie zgodna" z ich zawodem, a 20%, że "raczej zgodna" - co daje łącznie około 2/3 wszystkich badanych osiągających najwyższe zarobki, którzy pracują w swoim zawodzie - mówi Gabriela Jabłońska z działu analiz rynku pracy Sedlak & Sedlak. Z kolei połowa osób mających najniższe zarobki - do 2 tys. PLN - nie wykonuje "wyuczonego" zawodu. Aż 40% respondentów z tej grupy uznało, że wykonywana przez nich praca "zdecydowanie nie jest zgodna" z ich wykształceniem.

Najczęściej zgodność edukacji z wykonywanym zawodem zadeklarowały osoby piastujące stanowiska specjalistyczne. Aż 62% specjalistów na pytanie: "Czy Pana obecna praca jest zgodna z Pana kierunkiem wykształcenia?" odpowiedziała: "zdecydowanie tak" lub "raczej tak". W przypadku starszych specjalistów udział ten wyniósł 61%, a osób zajmujących stanowiska kierownicze - 51%. - Możemy zatem stwierdzić, że większość badanych pracujących na stanowiskach specjalistycznych lub wyższych wykonuje obowiązki zawodowe zgodne z kierunkiem wykształcenia - komentuje Jabłońska. A jak jest w przypadku pracowników szeregowych? - Jak wynika z naszych badań, ponad połowa takich pracowników posiada pracę, która nie jest zgodna ze zdobytym wykształceniem - dodaje.

Badanie "Wykształcenie a praca zawodowa Polaków" zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w okresie 14 sierpnia - 14 września 2012 roku. Ankietę online wypełniły łącznie 1 042 osoby, z czego 66% stanowiły kobiety. Niemal 90% badanych legitymowało się wykształceniem wyższym.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX