Konkurs "Nietypowa rekrutacja". Wygraj książkę "Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?"

red.
21.05.2013 , aktualizacja: 21.05.2013 17:09
A A A
Dziwne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej? Czym zaskoczyli was rekruterzy? Podzielcie się z nami najdziwniejszym pytaniem, jakie usłyszeliście i wygrajcie książkę. Zapraszamy do udziału w konkursie!
Jakie najdziwniejsze pytanie usłyszeliście na rozmowie kwalifikacyjnej? Odpowiedź (o objętości do 1 000 znaków) prześlijcie na adres: gazeta.praca@gazeta.pl.

Najciekawsze z nich opublikujemy w serwisie a 9 osób zostanie nagrodzonych. Mamy dla was 9 książek Williama Poundstone'a "Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?" wydawnictwa Sine Qua Non. Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Konkurs trwa od 21 maja 2013 roku od godziny 10:00 do 31 maja 2013 roku do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane do 7 czerwca w serwisie GazetaPraca.pl a zwycięzcy poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną.

Zapraszamy do zapoznania się z nietypowymi pytaniami, które usłyszeć można na rozmowie kwalifikacyjnej do Google. Czy dostalibyście tę pracę?

REGULAMIN KONKURSU "Nietypowa rekrutacja" ("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Organizatorem Konkursu pod nazwą "Nietypowa rekrutacja", zwanego dalej "Konkursem" oraz Fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2.Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://gazetapraca.pl/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem" w okresie od dnia 21 maja 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku.

3.Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 21 maja 2013 roku od godziny 10:00 do dnia 31 maja 2013 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gazeta.praca@gazeta.pl wypowiedź konkursową na temat: "Jakie najdziwniejsze pytanie usłyszałaś/usłyszałeś na rozmowie kwalifikacyjnej". Wypowiedź konkursowa nie może przekroczyć 1000 znaków (ze spacjami).

2.Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3.Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość konkursową bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość konkursową za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4.Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX