Pomoc dla firm w tarapatach

bsn, PAP
22.05.2013 , aktualizacja: 22.05.2013 13:41
A A A
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz (Fot. Mateusz Baj / Agencja Gazeta)

Firmy, które odczują skutki kryzysu gospodarczego, będą mogły obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową w celu utrzymania zatrudnienia - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy, która ma chronić miejsca pracy.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek w komunikacie, że rząd przyjął projekt "ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego i kryzysu ekonomicznego".

Wprowadza on regulacje, które mają zabezpieczyć przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Projekt przewiduje możliwość udzielenia firmom bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

- Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy - napisano w komunikacie. Przestój ekonomiczny będzie rozumiany jako czas niewykonywania pracy przez pracownika (pozostającego w gotowości do pracy) z przyczyn od niego niezależnych.

Będzie on wprowadzany przez przedsiębiorcę, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń - czytamy w komunikacie.

Według rządu proponowane w projekcie rozwiązania przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej firmy poprzez: obniżenie kosztów pracy, utrzymanie poziomu zatrudnienia, utrzymanie konkurencyjności prowadzonej działalności.

Dla kogo pomoc?

Z przyjętych w projekcie rozwiązań będą mogły skorzystać firmy, u których w ciągu 6 kolejnych miesięcy nastąpił spadek obrotów (sprzedaż towarów lub usług) nie mniejszy niż o 15 proc. Pod uwagę będzie brany okres 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy będzie mógł otrzymać pieniądze: na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego; na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Jak zdobyć wsparcie?

Zgodnie z projektem przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy musi być uzgodniony z pracownikami lub związkami zawodowymi, jeśli takie są w zakładzie.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FGŚP trzeba będzie złożyć do marszałka województwa, który zweryfikuje poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. Zgodnie z komunikatem środki z Funduszu mają być przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy.

- Po otrzymaniu pieniędzy, przedsiębiorca powinien niezwłocznie wypłacić świadczenia pracownikom oraz odprowadzić należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy - głosi komunikat.

Firmy objęte pomocą będą musiały rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy na wypłatę świadczeń, a kontrola udzielanego wsparcia spadnie na barki marszałka województwa. - Ci z przedsiębiorców, którzy nie spełnią warunków umowy (np. zwolnią pracownika), wykorzystają pomoc niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zgodzą się na przeprowadzenie kontroli, będą musieli natychmiast zwrócić kwoty pobranej pomocy z odsetkami -napisano.

Projekt zawiera również przepisy regulujące wsparcie dla firm z Funduszu Pracy. Chodzi o pieniądze na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zgodnie z zaproponowanymi przez rząd regulacjami firmy będą mogły wystąpić z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX