Ponad połowa absolwentów szkół zawodowych pracuje w innym zawodzie

bsn, PAP
25.06.2013 , aktualizacja: 25.06.2013 14:27
A A A
Absolwenci szkół zawodowych szukają pracy niespełna pół roku, często jednak muszą pracować w zawodzie innym, niż wyuczony
Ostatnio w mediach, także na łamach Gazety, trwa dyskusja dotycząca trudnej sytuacji młodych na rynku pracy. Eksperci często sugerują, że młodym byłoby łatwiej, gdyby mieli konkretny zawód. Przy tej okazji mówią o potrzebie postawienia na szkolnictwo zawodowe.

Losy absolwentów takich właśnie szkół na Mazowszu przeanalizowało Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Z przedstawionych danych* wynika, że 53 proc. absolwentów z ostatnich dwóch lat znalazło pracę po zakończeniu nauki, jednocześnie 56 proc. pracuje w zawodzie innym niż wyuczony, a 16 proc. pracowało "na czarno".

Co piąty absolwent (22 proc.) kontynuuje naukę, 16 proc. poszukuje pracy, a 15 proc. ani nie pracuje, ani nie uczy się, ani nie poszukuje pracy.

Praca w niecałe pół roku

Badanie też pokazało, że absolwenci, którzy pracują znaleźli pracę średnio w 5,3 miesiąca po ukończeniu szkoły. Głównie podejmowali pracę w: handlu, przemyśle i w usługach. Aż 83 proc z nich pracowało na terenie swojego powiatu, 59 proc. do 10 km od miejsca zamieszkania. Najczęściej absolwenci znajdowali zatrudnienie w mikrofirmach i w małych przedsiębiorstwach. Średnie wynagrodzenie badanych wynosiło 1544 zł.

Ankietowani najczęściej (59 proc.) poszukiwali pracy poprzez rodzinę i znajomych, prawie co drugi dopytywał się o nią bezpośrednio u pracodawców (znalazło ją w ten sposób 28 proc.). Tylko jeden na pięciu przeglądał oferty pracy w prasie, a jeszcze mniej w internecie, a jeden na dziewięciu zajrzał do Urzędu Pracy.

Brak poradnictwa

Wśród rekomendacji po badaniu znalazło się m.in. zapewnienie młodzieży większego dostępu do poradnictwa zawodowego, zanim przystąpi ona do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu. Wskazano też na konieczność poprawy jakości kształcenia zawodowego, dopasowania oferty do popytu na rynku pracy wraz ze zwiększeniem możliwości przekwalifikowania się.

Postulowane jest też włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej absolwentów oraz prowadzenie działań wspierających absolwentów na rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia.

*Badanie przeprowadzono na potrzeby projektu "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby II". Prowadziło je Laboratorium Badań Społecznych. Przeprowadzono ankiety z 700 absolwentami szkół zawodowych z lat 2010-2012, 47 wywiadów biograficznych z elementami narracji, oraz sześć zogniskowanych wywiadów zbiorowych.

Projekt "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX