MPiPS: nowe przepisy o promocji zatrudnienia

bsn, pap
24.09.2013 , aktualizacja: 24.09.2013 12:43
A A A
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (Fot. Mateusz Baj/AG)

Rządowe prace nad projektem zmian w ustawie o promocji zatrudnienia są na końcowym etapie. Nowe przepisy mogą wejść w życie już w styczniu
Planowane zmiany w ustawie mają m.in. zwiększyć efektywność działania urzędów pracy oraz lepiej dostosować ich ofertę do potrzeb bezrobotnych. Na razie projektem zajmuje się rządowy komitet cyfryzacji; wkrótce dokument ma pochylić się nad nim rząd.

- Realizacja celów tej ustawy nie jest zagrożona. Nawet gdyby data wejścia w życie była np. w połowie stycznia, a nie na początku, nie ma to żadnego znaczenia z punktu widzenia zawartych tam instrumentów i gwarancji - zapewnił Męcina podczas zorganizowanej w Katowicach debaty na temat śląskiego rynku pracy.

Wiceminister zadeklarował, że samorządy i urzędy pracy na koniec listopada, a najdalej na początku grudnia dowiedzą się ile pieniędzy będą miały do dyspozycji w przyszłym roku. Dodał jednak, że 2014 będzie trudny dla urzędów m.in. ze względu na zmiany w prawie i konieczność dostosowania się do nich. - Zrobimy wszystko, żeby dzięki vacatio legis, dobrej informacji, większej liczbie szkoleń, ale i środków finansowych, rok 2014 był przełomowy. On będzie trudniejszy, ale już później będzie tylko lepiej - ocenił Męcina.

Młodzi z gwarancjami

Wiceminister przypomniał, że jednym z wprowadzanych w ustawie mechanizmów będą gwarancje dotyczące zatrudnienia młodzieży. Bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 lat, w ciągu czterech miesięcy otrzymają ofertę pracy albo wsparcie różnymi formami aktywizacji. Oprócz dotychczasowych i nowych instrumentów aktywizacji (jak staże, szkolenia, dopłaty do miejsca pracy itp.) młodzi ludzie będą mogli skorzystać z bonu (np. stażowego), który będzie można zrealizować u pracodawcy.

Uzupełnieniem ma być rozbudowana oferta Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 70 tys. zł (pilotaż trwa już w trzech regionach). Ma także nastąpić wzmocnienie współpracy instytucji finansowych z instytucjami przedsiębiorczości akademickiej. Gdy powstała w ten sposób firma rozwinie się, będzie mogła uzyskać do 20 tys. zł pożyczki na stworzenie nowego miejsca pracy; po roku zatrudnienia nowego pracownika pożyczkę będzie można umorzyć.

Wyższa pensja dla doradców tylko za efekty

Projekt ustawy przewiduje też powiązanie wysokości środków przekazywanych z Funduszu Pracy powiatom na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy z efektami ich działania. Premiowani będą pracownicy pracujący bezpośrednio z klientami indywidualnymi (bezrobotnymi) i instytucjonalnymi (pracodawcami), a także kadra kierownicza tych urzędów, które uzyskają najlepsze wyniki w aktywizacji bezrobotnych. Będzie też można zlecać zadania w tym zakresie prywatnym agencjom. Powstanie system tzw. profilowania pomocy dla bezrobotnych, by faktycznie doprowadzić do ich zatrudnienia. Ma wzrosnąć efektywność szkoleń.

Nowe przepisy mają też ułatwić tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka czy opieką nad osobą zależną. Zwiększy się wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Według nowych zasad wysokość dofinansowania z Funduszu Pracy wyniesie w tym przypadku do jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze będą przysługiwać pracodawcy przez rok lub dwa lata w zależności od wieku pracownika. Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego będzie finansowane kształcenie i szkolenie pracowników powyżej 45 lat

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX