Kryzys pogorszył warunki pracy w UE

Leszek Baj
30.06.2014 , aktualizacja: 30.06.2014 14:10
A A A

Fot.

Większość Europejczyków dobrze ocenia warunki pracy w swoim kraju. Ale punkt widzenia zdecydowanie różni się w zależności od kraju. Najgorzej jest m.in. w Grecji czy Hiszpanii, czyli tam, gdzie kryzys najbardziej dał o sobie znać
W kwietniu tego roku Komisja Europejska opublikowała badanie Eurobarometr na temat warunków pracy. Chodzi m.in. o czas i organizację, bezpieczeństwo i higienę pracy, czy wreszcie relacje z pracodawcą. Na zlecenie Brukseli firma badawcza TNS zapytała ponad 26 tys. Europejczyków w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej o to, jak postrzegają swoją pracę, co im najbardziej przeszkadza, a z czego są zadowoleni. Co się okazało?

Nieco ponad połowa pracowników (53 proc.) w Europie uważa, że warunki pracy w ich krajach są dobre. Choć zróżnicowanie w zależności od krajów jest ogromne. Pozytywnie ocenia je aż 87 proc. Duńczyków i tylko 16 proc. Greków. Choć tym ostatnim trudno się dziwić, bo Grecja jest krajem, który w ostatnich latach najmocniej odczuł skutki recesji, a pracownicy doświadczali cięcia pensji czy masowych zwolnień. Mimo że grecka gospodarka powoli wychodzi na prostą, to bezrobocie w tym kraju ciągle przekracza 26 proc.

Jak warunki pracy widzą Polacy? Zgodnie z Eurobarometrem pozytywnie warunki pracy w naszym kraju ocenia tylko 38 proc. z nas. Co ciekawe, warunki swojej pracy oceniamy inaczej niż innych osób. Na pytanie: czy jesteś zadowolony/zadowolona z warunków w twojej pracy, pozytywnie odpowiedziało trzy czwarte Polaków. To mniej więcej tyle co średnia w UE (77 proc.). Znowu najbardziej zadowoleni są Duńczycy (94 proc. pozytywnych odpowiedzi), a najmniej Grecy (38 proc. pozytywnych, a 62 proc. negatywnych).

Kryzys pogorszył warunki pracy?

- Ochrona i promocja warunków pracy w UE to dbanie o nasz kapitał ludzki - uważa László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. - Istnieje jednak obawa, a także rzeczywiste ryzyko, że warunki pracy ucierpią w wyniku kryzysu gospodarczego. Wraz z państwami członkowskimi i organizacjami pracowników i pracodawców musimy odnowić nasze wysiłki zmierzające do zachowania i poprawy warunków pracy - dodaje.

Wyniki Eurobarometru wyraźnie wskazują, że warunki pracy są skorelowane z sytuacją gospodarczą danego kraju. Okazuje się, że na pytanie, czy w ostatnich 5 latach warunki pracy w kraju poprawiły się, czy pogorszyły, najbardziej pozytywnie odpowiadali Estończycy, Łotysze czy Litwini. Te kraje przeżyły gigantyczną zapaść gospodarczą w 2009 roku. Ich gospodarki skurczyły się o kilkanaście procent, a bezrobocie gwałtownie wzrosło. Ale od kilku lat kraje bałtyckie rozwijają się i to w znacznie szybszym tempie niż reszta UE. W rezultacie 42 proc. Estończyków uważa, że w ostatnich 5 latach warunki pracy w ich kraju poprawiły się, 35 proc., że się nie zmieniły, a tylko 13 proc., że się pogorszyły.

Na drugim biegunie są Słoweńcy, Grecy, Włosi czy Hiszpanie, których gospodarki w zeszłym roku były w recesji. W tych krajach co najmniej 4 na 5 pytanych mieszkańców jest zdania, że warunki pracy w ostatnich 5 latach się pogorszyły.

Co nam doskwiera w pracy?

Europejczycy generalnie są zadowoleni z czasu swojej pracy, raczej nie narzekają na to, że zadania, które wykonują, są nudne. Większość z nas czuje też, że ma wystarczającą autonomię w czasie wykonywania swoich obowiązków. Mniej więcej trzy czwarte mieszkańców UE jest zadowolona z tego, w jaki sposób dzieli czas między pracę a sprawy prywatne.

Jednym z większych problemów pozostaje stres w pracy. Odczuwa go ponad połowa mieszkańców UE, przy czym największy odsetek - 67 proc. - w... Szwecji. A najmniejszy - 34 proc. - w Estonii (w Polsce 55 proc.).

Stres Polaków może wynikać m.in. z przemęczenia. Z badania wynika bowiem, że o ile 83 proc. Europejczyków może liczyć przynajmniej na jeden wolny dzień w tygodniu, to w Polsce ten odsetek sięga 73 proc. Aż 9 na 10 Europejczyków deklaruje, że może liczyć przynajmniej na 4 tygodnie płatnego urlopu w ciągu roku, w Polsce - 73 proc. Może to wynikać m.in. z tego, że spora część Polaków prowadzi własną działalność gospodarczą bądź pracuje na umowach cywilno-prawnych.

W wyniku szkodliwych warunków pracy w ostatnim roku 27 proc. Europejczyków odczuwało bóle kości, mięśni lub stawów. Tyle samo odczuwało zdenerwowanie lub nawet depresję wywołaną stresem.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX