Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

bsn
10.10.2014 , aktualizacja: 10.10.2014 16:25
A A A
Podczas kontroli PIP w firmach najwięcej problemów dotyczy umów o pracę - mówiła w Sejmie w piątek Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. W jej ocenie należy wprowadzić do prawa domniemanie istnienia stosunku pracy
W piątek Sejm wysłuchał informacji Hickiewicz o działalności PIP w 2013 r. Inspektorzy pracy przeprowadzili w tym czasie 89,8 tys. kontroli u ponad 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, w których pracowało 4 mln osób. Ponad połowę skontrolowanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż dziewięciu pracowników.

W 2013 r. PIP stwierdziła 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowników i łącznie nałożyła ok. 19 tys. grzywien na ponad 22,5 mln zł. Do sądów natomiast skierowała ponad 3,7 tys. wniosków o ukaranie. Sądy orzekły w sumie 7,4 mln zł grzywien wobec ponad 3,4 tys. osób. W związku z naruszeniami przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydano 314,5 tys. decyzji, większość dotyczyła przygotowania zatrudnionych do pracy, stanowisk pracy oraz maszyn i urządzeń.

Większość stwierdzonych w 2013 r. nieprawidłowości dotyczyło sposobu zatrudniania, wypłaty świadczeń pracowniczych oraz czasu pracy. Inspektorzy pracy zweryfikowali 44 tys. umów cywilnoprawnych w prawie 9 tys. firm. Stwierdzili, że co piąta umowa została zawarta w warunkach właściwych dla umowy o pracę.

Innym rodzajem naruszeń, w którym interweniowała Państwowa Inspekcja Pracy były zaległości płacowe. W 2013 r. do Inspekcji napłynęło ponad 24 tys. skarg w tej sprawie. Co trzeci pracodawca, spośród ok. 1,8 tys. skontrolowanych, nie płacił pracownikom należnych pensji (14 proc.) bądź nie przestrzegał terminu ich wypłaty (15 proc.).

Zaskakująco często polskie firmy były też na bakier z legalnością zatrudnienia. Inspektorzy sprawdzili pod tym kątem ok. 178 tys. polskich obywateli. Różnego rodzaju uchybienia stwierdzili w co drugiej spośród 22,5 tys. skontrolowanych firm. Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniono w co piątej skontrolowanej firmie. Polscy pracodawcy zatrudnili nielegalne 494 cudzoziemców, najwięcej z Ukrainy - 357 osób.

Minister Hickiewicz zaproponowała z mównicy sejmowej, by ustawodawcy rozważyli 'ustanowienie domniemania istnienia stosunku pracy dla osób wykonujących pracę najemną". To - jej - zdaniem pozwoliłyby na skuteczne egzekwowanie od pracodawców obowiązku zawarcia umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy.

Podziel się z nami opinią o tym artykule

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX