Polacy: Praca w sobotę tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

bsn
12.11.2014 , aktualizacja: 12.11.2014 13:29
A A A
Znacznie więcej niż połowa Polaków (69 proc.) przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku pracowała w sobotę. Najczęściej w zamian otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie (27 proc.), nieco rzadziej dzień wolny (19 proc.). Tak wynika z danych TNS Polska.*
Zgodnie z obecnymi przepisami za sobotę spędzoną w pracy, należy się dzień wolny. Posłowie proponują jednak, aby pracownik na etacie mógł sam wybrać formę rekompensaty - dzień wolny albo dodatkowe wynagrodzenie. Teraz wypłacanie wynagrodzenia za pracę w sobotę jest niezgodne z prawem. Badania pokazują jednak, że Polacy pracujący w sobotę otrzymują za to dodatkowe pieniądze.

- Obecne rozwiązania są fikcją, która zmusza pracowników i pracodawców do omijania prawa - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Sobota za pieniądze

Mężczyznom częściej niż kobietom zdarzało się pracować w sobotę (72 proc. wobec 50 proc.). Częściej pracowały tak osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym niż pozostali badani (72 proc. wobec 62 proc. dla ogółu) i ludzie młodzi (67 proc. wobec 62 proc. dla ogółu)

Zdecydowana większość pracujących Polaków, bo aż 69 proc. dopuszcza możliwość pracy w sobotę. Tym, co przekonuje respondentów do tego, by przyjść w ten dzień do pracy jest przede wszystkim możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy (34 proc.). Jedna piąta badanych (22 proc.) dopuszcza pracę w sobotę tylko w szczególnych sytuacjach ze względu na nagłą potrzebę pracodawcy. Co ósmy pracujący akceptuje natomiast możliwość pracy w sobotę tylko pod warunkiem, że w zamian zostanie mu przyznany dzień wolny.

Jedna czwarta pracujących Polaków w ogóle nie bierze pod uwagę pracy w sobotę niezależnie od okoliczności lub formy rekompensaty. Częściej tę postawę można spotkać wśród kobiet niż wśród mężczyzn (31 proc. wobec 21 proc.). Natomiast najmłodsi badani (w wieku 18-29 lat) częściej niż pozostali są skłonni zgodzić się na pracę w sobotę (83 proc. wobec 69 proc. dla ogółu).

Częściej zgodę na pracę w sobotę wyrażają też osoby, które pracowały w ten dzień w ciągu ostatnich 12 miesięcy (74 proc. wobec 62 proc.).

Pracownik sam chce decydować o rekompensacie

Większość pracujących Polaków rozważyłaby możliwość pracy w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Czterech na dziesięciu za satysfakcjonującą rekompensatę uznało podwyższoną stawkę w dniu wolnym lub system naprzemienny - czasem dzień wolny, a czasem rekompensata pieniężna. W tym wariancie decyzję o tym, która z dwóch form rekompensaty byłaby zastosowana, podejmowałby pracownik. Najmniej osób preferowałoby wyłącznie odbiór dnia wolnego lub system naprzemienny, ale taki w którym to pracodawca ma "ostatnie słowo" i to on decyduje, która forma rekompensaty zostałaby zaproponowana - co jedenasty badany.

*Badanie zostało przeprowadzone 30-31 października br. na grupie 500 osób pracujących w wieku 18 i więcej lat.

Podziel się z nami opinią o tym artykukle

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX