Polska na szarym końcu pod względem zatrudniania osób starszych

pes
23.07.2008 , aktualizacja: 23.07.2008 10:37
A A A
W Polsce wskaźnik zatrudniania osób starszych jest nadal bardzo niski.

W Polsce wskaźnik zatrudniania osób starszych jest nadal bardzo niski.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia. Opóźnia się termin wprowadzenia rządowego projektu "Solidarność pokoleń 50+", który miał umożliwić osobom starszym znalezienie pracy. Pomoc ze strony rządu przyjdzie nie wcześniej niż w przyszłym roku. Co zrobić, aby osoby po 50. roku życia mogły nadal być aktywne zawodowo?
W krajach Unii Europejskiej pracuje 42,5 proc. osób w wieku 55-64 lat, w Polsce jedynie 28,1 proc. Mamy również najwyższy we wszystkich krajach UE odsetek rencistów (13 proc.) i jednocześnie najniższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Starszym trudniej

Doświadczenia zachodnioeuropejskie ukazują, iż 50-latków nie powinno się pozostawiać na marginesie rynku pracy. Jednak realia polskie przedstawiają się odwrotnie. Z badań przeprowadzonych przez instytut badawczy Ipsos Polska w połowie 2007 r. wynika iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy, aż 68 proc. respondentów po 50. roku życia nie otrzymało z PUP żadnej oferty pracy, a ponad 91 proc. nie otrzymało również oferty udziału w szkoleniach. Oczywiste jest, że osobom z tej grupy wiekowej towarzyszą w pracy pewne naturalne utrudnienia - szybciej się męczą, zwykle nie są tak kreatywni jak młodzi pracownicy, częściej chorują. Jednak grupa ta posiada również niezwykle istotny kapitał, jak chociażby zdobywane przez lata doświadczenie zawodowe, kontakty i wiedzę. - Praktyka pokazuje również, że wraz z wiekiem wzrasta lojalność wobec pracodawcy. Istnieje więc bardzo małe prawdopodobieństwo, że taki pracownik porzuci z dnia na dzień firmę lub wyjedzie za granicę. Z kolei lojalny i doświadczony pracownik to zysk dla pracodawcy - mówi Marek Jurkiewicz, dyrektor handlowy Start People, Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego.

Elastyczne formy pracy

Jedną z popularnych metod aktywizacji zawodowej tej grupy potencjalnych pracowników jest umożliwienie im skorzystania z elastycznych form zatrudnienia. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie obowiązków zawodowych do określonego trybu życia. - Elastyczne godziny pracy to zachodnioeuropejski standard, który powoli rozprzestrzenia się w Polsce - mówi Marek Jurkiewicz. Korzyści są wówczas podwójne. Pracownik, nie obciążony stresem pracy "na czas" lepiej wykorzystuje te części dnia, w których jest najwydajniejszy. Pracodawca zaś otrzymuje maksymalny efekt jego pracy". Takie możliwości daje m.in. praca tymczasowa, dodatkowo zapewniając te same przywileje co praca etatowa, pozwala na zróżnicowany tryb i czas pracy, dostosowany do możliwości pracownika. Wykorzystuje potencjał i chęci tych, którzy nie chcą, bądź nie mogą pracować na standardowych warunkach.

Polacy się starzeją

Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia jest ważnym aspektem podnoszonym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W strategii lizbońskiej przyjęto, że do 2010 r. poziom zatrudnienia tej grupy wiekowej powinien wynosić 50 proc. Rządowy program "Solidarność pokoleń 50+" zakłada wzrost zatrudnienia do 40 proc. osób między 55. a 64. rokiem życia do 2013 r. Według deklaracji Michała Boniego, szefa doradców strategicznych premiera Donalda Tuska, jeżeli pracę podejmie 700-800 tys. osób powyżej 50. roku życia, to budżet państwa z tytułu wpływów podatkowych zyska 15-16 mld zł. Wzrost poziomu zatrudnienia 50-latków, jest ważny nie tylko dla budżetu. Społeczeństwo polskie się starzeje. Obecnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) przypada 25 osób powyżej 65. roku życia. W 2030 roku będzie to już 46 osób, a w 2050 roku aż 75. Jednak co trzecia aktywna zawodowo osoba deklaruje, że chce pracować jak najdłużej - dopóki będzie to możliwe. Ta chęć do pracy może więc zostać efektywnie wykorzystana.Dane statystyczne pochodzą z badania Ipsos Polska zrealizowanego w ramach projektu "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse" oraz danych GUS.

Zobacz także