Jak pomóc osobom po pięćdziesiątce?

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska
15.02.2010 , aktualizacja: 15.02.2010 11:15
A A A Drukuj
Przez półtora roku program "Solidarność pokoleń 50+" istniał tylko na papierze. W styczniu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skończyło prace i rząd go przyjął.
Dokument określa, jakie działania i przez które resorty zostaną podjęte, po to by w ciągu najbliższych 10 lat zwiększyła się liczba osób w wieku 55-64 lata aktywnych na rynku pracy. "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" składa się z tzw. kart zadaniowych przygotowanych dla celów programu. Każda karta opisuje jedno zadanie, instytucje odpowiedzialne za jego wykonanie, koszty i czas realizacji. A jakie cele postawiono w programie "Solidarność pokoleń 50+"?

Poprawę warunków pracy, promocję zatrudnienia oraz zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnieniem osób 50+. Obniżenie kosztów pracy ma polegać na zwolnieniu pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ludzi w wieku przedemerytalnym. Program przewiduje także zmniejszenie liczby dni chorobowych (z 33 do 14 dni w roku), za które pracodawcy wypłacają wynagrodzenie w przypadku pracownika po pięćdziesiątce.

Realizacja programu "Solidarność pokoleń 50+" w latach 2009-15 będzie kosztowała ok. 23 mld zł. Program finansowany będzie ze środków budżetowych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wprowadzenie ma się przyczynić do wzrostu wpływów budżetowych - chociażby z tytułu podatku dochodowego.

"Solidarność pokoleń 50+" ma spowodować, że do 2020 r. o połowę wzrośnie liczba pracujących Polaków w wieku 55-64 lata. W Polsce wskaźnik ten spadł z 34 proc. w 1997 r. do 28 proc. w 2006 r. I taki się utrzymuje. W Unii Europejskiej średnia to 43,5 proc.Zobacz także