Dla pracodawców

Mama wraca do pracy

Katarzyna Pawłowska-Salińska
23.03.2010 , aktualizacja: 23.03.2010 10:19
A A A Drukuj
Zdecydowałaś się - po latach siedzenia w domu z dzieckiem - na powrót do pracy. Sprawdź, czego możesz się spodziewać i jak na początku dać sobie radę
Z urlopu wychowawczego możesz zrezygnować w każdym momencie za zgodą pracodawcy, a bez takiej zgody - po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej 30 dni przed terminem, kiedy zamierzasz pojawić się w pracy.

Jest do czego wracać?

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca musi cię zatrudnić. I to na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, masz prawo przejść na stanowisko równorzędne z tym, jakie zajmowałaś przed rozpoczęciem urlopu, lub inne, jeśli tylko odpowiada ono twoim kwalifikacjom zawodowym. Pamiętaj, pracodawca nie może odmówić zatrudnienia cię po urlopie wychowawczym nawet wtedy, gdy nie dysponuje stanowiskiem dotychczasowym, równorzędnym lub odpowiadającym twoim kwalifikacjom.

A co to znaczy stanowisko równorzędne? Jest to takie stanowisko, które gwarantuje ci wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie i zapewnia dotychczasową pozycję zawodową oraz możliwości awansowe nie mniejsze od posiadanych poprzednio.

Uwaga! Możesz wrócić na inne stanowisko, ale wymaga to zgody twojej i pracodawcy oraz zawarcia porozumienia. Pracodawca może w zasadzie wręczyć wypowiedzenie zmieniające, ale najpierw musi dopuścić cię do pracy, pamiętając o wyżej omówionej ochronie. Dopuszczenie do pracy zgodnie z art. 186 z indeksem 4 jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, a jego niedochowanie otwiera możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Ile będziesz zarabiać?

Po powrocie powinnaś zarabiać nie mniej, niż wynosiło twoje wynagrodzenie w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym. Innymi słowy, niezależnie od tego, jakie ostatecznie stanowisko zajęłaś po powrocie z urlopu, pensja, jaką powinnaś dostać, nie może być niższa od poprzedniej. Pamiętaj, że jakakolwiek zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana wyłącznie w trybie omówionym powyżej, przy okazji zmiany stanowiska.

Co z urlopem wypoczynkowym?

Masz do niego prawo. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czyli po powrocie z wychowawczego możesz skorzystać z urlopu wypoczynkowego, przy czym po podjęciu pracy (po urlopie wychowawczym) w ciągu danego roku kalendarzowego urlop ten przysługuje ci w wymiarze proporcjonalnym za ten rok. Okres urlopu wychowawczego jest liczony jako czas, w którym nie jest świadczona praca. Tym samym wpływa on na nabywany przez pracownika w danym roku wymiar urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji stosuje się zasady urlopu proporcjonalnego.

Mogą cię zwolnić

Niestety, z dniem powrotu z wychowawczego tracisz prawo do wszelkiej specjalnej ochrony przez zwolnieniami - podlegasz teraz takim samym przepisom jak wszyscy pracownicy, czyli nie można cię zwolnić na urlopie wypoczynkowym albo w czasie zwolnienia.

Dni wolne na dziecko

Masz teraz 60 dni tzw. opieki nad dzieckiem (gdy maluch zachoruje lub np. jego przedszkole zostanie zamknięte). Przysługuje ci wtedy zasiłek opiekuńczy. Jego wysokość to 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Plus jeszcze 2 dni wolnego na dziecko, jak co roku.

Praca w nocy nie dla ciebie

Chyba że się zgodzisz. Według przepisów, jeśli opiekujesz się dzieckiem w wieku do czterech lat, nie wolno zatrudnić cię bez twojej zgody w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można też cię wysłać w delegację poza stałe miejsce pracy.

A może 3/4 etatu?

Może być nawet 4/5 albo 7/8. Jeżeli nie wykorzystałaś jeszcze całego wychowawczego (należą ci się trzy lata, ale tylko do czasu, gdy twoje dziecko skończy cztery lata), możesz wrócić na część etatu (najmniej na pół). Dzięki temu będziesz mogła spokojnie wdrożyć się do nowego rytmu dnia i obowiązków, a dziecko stopniowo będzie się przyzwyczajało do tego, że mamy przy nim nie będzie.

Zyskasz też coś jeszcze - ochronę przed zwolnieniem. Pracodawca nie może ci wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, jeśli zdecydujesz się na obniżenie wymiaru czasu pracy i przysługiwało ci prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. To obowiązuje od dnia złożenia przez ciebie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do pełnego wymiaru czasu pracy. Ale uwaga, ochrona przysługuje nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy. Pamiętaj jednak, że pomniejszeniu ulegnie też wynagrodzenie i wymiar urlopu. No i mogą cię zwolnić w wyniku upadłości lub likwidacji zakładu pracy lub wystąpienia przesłanek do zwolnienia dyscyplinarnego.

Aby skorzystać z możliwości pracy w niższym wymiarze czasu, musisz wystąpić do pracodawcy ze stosownym wnioskiem. Wprawdzie nie jest tu wymagana forma pisemna, ale w twoim interesie leży sformułowanie wniosku na piśmie. Napisz, przez jaki okres zamierzasz korzystać ze skróconego wymiaru czasu pracy, a także o ile chcesz go obniżyć. Możesz przejść na część etatu w każdej chwili, a szef musi twój wniosek uwzględnić. W przeciwnym wypadku masz prawo wystąpić do sądu pracy z powództwem o zobowiązanie pracodawcy do obniżenia ci wymiaru czasu pracy.

Zobacz także