Kłopotliwe dziury w życiorysie

Anna Chodacka
24.06.2009 , aktualizacja: 24.06.2009 15:28
A A A Drukuj
Jak szukać pracy w kryzysie? Osobiście

Jak szukać pracy w kryzysie? Osobiście

Ukryć czy ujawnić już w CV? Iść w zaparte, gdy potencjalny pracodawca zapyta wprost, czy się przyznać? Luki w CV to nie lada kłopot dla szukających pracy i dodatkowy stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Michał , absolwent studiów ekonomicznych, już w trakcie nauki podjął pracę jako przedstawiciel handlowy w firmie z branży automotive (zajmującej się częściami do samochodów). Po dwóch latach zdecydował się na emigrację zarobkową. W Anglii zajmował się prostymi pracami budowlanymi - niestety, nie miał umowy o pracę. Po powrocie do kraju postanowił powrócić do zawodu przedstawiciela handlowego, ale praca za granicą pozostawiła mu lukę w życiorysie, która mogła stanowić przeszkodę w znalezieniu pracy. Michał zamiast ukrywać, co się kryje pod "luką" w CV, szczerze opowiedział z czego wynikała. Pracę dostał, ale ilu pracodawców zareagowałoby w ten sam sposób?

Najczęściej praca na czarno

- Luka w życiorysie, to sytuacja, kiedy kandydat w swoim CV ma przerwy pomiędzy kolejnymi miejscami zatrudnienia, kolejnymi szczeblami swojej kariery - podaje definicję terminu Urszula Pawlik, specjalista ds. rekrutacji z Grafton Recruitment. Taka przerwa to zazwyczaj sygnał dla rekrutera, że kandydat na dane stanowisko pracy jednak nie próżnował. Praca "na czarno" nie jest raczej powodem do dumy - to jedna z przyczyn luk powstających w CV osób starających się o pracę. - Głównie dotyczy to pracowników fizycznych. Te osoby bardzo często nie wpisują sobie kolejnych miejsc pracy, co nie zawsze jest słuszne. Oczywiście nie mogą się pochwalić świadectwem pracy, ale każde nowe miejsce zatrudnienia, to kolejne zdobyte doświadczenie, co bardzo często świadczy na ich korzyść - tłumaczy Urszula Pawlik.

Przyczyn powstawania przerw w CV może być kilka. - Dużo osób obecnie zaraz po studiach wyjeżdża do pracy za granicą. Dość często pracują tam na przysłowiowym "zmywaku" i po powrocie do Polski, starając się o pracę zgodną ze swoim wykształceniem, nie wpisują tego typu informacji w swoim CV - tłumaczy Urszula Pawlik. - Uważam jednak, że należy ją umieścić. Nawet lakoniczną - dodaje. Wśród kolejnych przyczyn powstawania luk w CV można wymienić utratę pracy i jej wielomiesięczne poszukiwanie. Problemu dla przyszłego pracodawcy nie stanowi luka, która jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku losowego w życiu pracownika. - Tego typu przerwy w ciągłości zatrudnienia w CV kandydatów wynikają z powodu choroby albo długiej rekonwalescencji - mówi Sebastian Pawlik z TEST HR. - Zdarzają się też sytuacje, kiedy przerwa wynika z rozwiązania umowy z pracodawcą i otwarcia własnej działalności gospodarczej, która zakończyła się niepowodzeniem - dodaje. Anna Kaczmarek, HR Manager, Start People: - Jednym z najczęstszych sposobów ukrywania takich niedoskonałości w CV jest wskazywanie tylko roku zatrudnienia bez podawania konkretnych dat. W takim wypadku na rozmowie kwalifikacyjnej należy się jednak spodziewać pytania o konkretne terminy zatrudnienia i zakończenia umowy. Niekoniecznie i nie zawsze należy już w CV tłumaczyć przyczynę przerwy, ale trzeba mieć przygotowane wytłumaczenie na spotkanie rekrutacyjne.

Jest luka i co dalej?

Zadaniem kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przekonanie pracodawcy, że przerwa w ciągłości zatrudnienia nie wynikała z nieudolności zawodowej, lenistwa, braku umiejętności adaptacji lub podporządkowania się panującym w danej firmie zasadom. Pracodawca musi mieć też pewność, że luka w CV nie jest skutkiem nieumiejętnego budowania celów zawodowych i ich wątpliwej realizacji. Takie przekonanie może dyskwalifikować potencjalnego pracownika w oczach pracodawcy. - Jednym z celów rozmowy rekrutacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w CV - mówi Anna Kaczmarek. - Aby wciąż liczyć się w procesie rekrutacji kandydat powinien mieć przygotowane rzetelne wytłumaczenie istniejącej luki w zatrudnieniu, które nie powinno mijać się z prawdą i jednocześnie powinno uwypuklać pozytywne cechy potencjalnego pracownika - radzi.

Nieuczciwy szef? Spytaj prawnika, co możesz z tym zrobićBywają też sytuacje, kiedy kandydat chcąc uniknąć dyskryminacji na etapie analizy CV próbuje ukryć np. częste zmiany pracy i wiele krótkich okresów zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, długotrwałe bezrobocie, czy też, w przypadku managerów, załamanie kariery. - Każdy rekruter zdaje sobie sprawę, że są rożne powody, które mogą wpłynąć na powstanie luki w CV - pociesza Sebastian Pawlik. - Stąd w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej warto wyjaśnić sobie ich przyczyny. W większości przypadków sytuacje powodujące przerwy w CV są zrozumiałe dla rekruterów. Warunkiem jest jednak absolutna szczerość - dodaje. Rekruterzy są zgodni co do jednego: ukrywanie przerw w zatrudnieniu to najgorsza z możliwych opcji, jeśli już kłopotliwa luka nam się przytrafi.

Gapyear i sabbaticalem -luki pozytywne

Bartek przed przerwą w zatrudnieniu pracował w branży HR. Zamiast szukać kolejnej pracy od razu, postanowił, że rok poświęci na podróże po świecie. W swoim CV umieścił informację o tym, które kraje odwiedził w tym czasie. Mimo tego, że przerwy w zatrudnieniu są powszechnie uznawane za zjawisko niepokojące, czasem nie mają negatywnego wpływu na proces rekrutacji - przekonuje Anna Kaczmarek. - Do takich przypadków należą przerwy spowodowane np. opieką nad chorym członkiem rodziny, pracą za granicą lub tzw. "sabbaticalem". To modne ostatnio słowo oznacza świadomą przerwę w zatrudnieniu spowodowaną chęcią spełniania celów pozazawodowych - dodaje.

W krajach Europy Zachodniej, czy Stanach Zjednoczonych, przerwy w historii zawodowej lub edukacji nie są niczym nadzwyczajnym. - Zjawisko gap year, czyli rocznej przerwy to popularny sposób na oderwanie się od codzienności, okazja do zdobycia nowego doświadczenia jak również określenia swoich życiowych priorytetów - mówi Thierry Iovane, Dyrektor na Europę i Amerykę Łacińską Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). - Najczęściej na przerwę decydują się osoby w trakcie lub po ukończeniu studiów, jak również osoby zmieniające pracę - dodaje.

Kiedy młodzi ludzie decydują się na tzw. gap year, zwykle jest to w celu wyjazdu zagranicę, nauki języków, podjęcia działalności charytatywnej. Ciężko mówić o wadach takiego posunięcia: pozwala spełnić marzenia i zrealizować swoje pasje, daje czas na zastanowienie się jaką ścieżkę życiową chcemy wybrać. - Gap year nie jest negatywnie odbierany przez pracodawców, uczy samodzielności, rozwija umiejętność przystosowania się do nowego otoczenia i zmieniających się warunków a przy okazji doskonali znajomość języków obcych - przekonuje Thierry Iovane.

Wychowawczy to też luka?

- Wychowanie dziecka to w ogóle drażliwy temat. Jeżeli kobieta była na wychowawczym, a nie była wtedy zatrudniona, to zazwyczaj pojawia się taki wpis w CV jak urlop wychowawczy - mówi Urszula Pawlik. - Jeżeli cały czas pozostaje w stosunku pracy to nie zaznacza takich rzeczy i bardzo często coś takiego może w ogóle nie wypłynąć w trakcie rozmowy - dodaje. Urlop wychowawczy nie powinien stanowić podstawy do dyskryminacji kobiety - matki przy rekrutacji. Problem pojawia się w momencie, kiedy np. w ogłoszeniu jest wymóg posiadania pięciu lat doświadczenia na danym stanowisku, a kandydatka trzy lata spędziła na urlopie wychowawczym. - Może się zdarzyć, że pracodawca stwierdzi, że kandydatka nie spełnia wymogów formalnych - odpowiada Pawlik.

Specjaliści od rekrutacji zgodnie twierdzą, że generalnie kwestie urlopu wychowawczego czy wychowania dzieci nie powinna być tematem rozmowy kwalifikacyjnej i nie powinny w żaden sposób dyskryminować kandydata. - Pytania o ciążę, wychowanie dzieci, urlop wychowawczy to pytania natury etycznej, które nie powinny paść na rozmowie - przekonuje specjalistka z Grafton Recruitment. - Z drugiej strony, ostatnio zdarzyło mi się mieć do czynienia z kandydatką, która wg informacji z CV pracuje od 2005 roku w jednym miejscu. Podczas rozmowy okazało się, że od czterech lat jest na urlopie wychowawczym i w obecnym miejscu pracy fizycznie przepracowała praktycznie jeden miesiąc - przytacza przykład. - Ale tu nasuwa się pytanie: na ile już w CV należy być szczerym? - dodaje.ZOBACZ TAKŻE

Wydarzenia rynku pracy