Praktyki i staże - wiedza, która buduje sukces. Do pracy, gotowi? Start!

informacja prasowa
03.09.2013 , aktualizacja: 04.09.2013 15:17
A A A
promocja

promocja (promocja)

W latach 2013-2015 na polski rynek pracy wkroczy ponad 1,3 mln absolwentów szkół wyższych. To największa fala absolwentów po 1945 roku. Dziś jednak samo ukończenie studiów nie gwarantuje sukcesu na rynku pracy, a dyplom nie jest już przepustką do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Pracodawcy coraz bardziej cenią praktyczną wiedzę, doświadczenie i kompetencje. Jak zdobyć je podczas studiów?
Coraz powszechniejszą formą podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania cennych doświadczeń zawodowych w trakcie edukacji wyższej są programy staży i praktyk studenckich. Według raportu Deloitte z kwietnia 2013 roku pt. "Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów", aż 90% badanych mogło pochwalić się jakąż formą praktyk lub pracy zawodowej podczas studiów. Wśród respondentów prawie 81% osób nadal studiowało, zaś 19% stanowili młodzi absolwenci. Powyższe wyniki świadczą o rosnącej świadomości potrzeby rozwoju na każdym etapie kariery.

"Właściwie prowadzone praktyki i staże to z pewnością najskuteczniejsza forma przygotowania do profesjonalnego wykonywania zawodu. To nauka poprzez działanie pod okiem ekspertów, którzy dzielą się praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Podpowiadają, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i jakich błędów nie popełniać. To bardzo indywidualna forma aktywnej nauki, która zazwyczaj szybko przynosi efekty" - komentuje Łukasz Trzeszczkowski, Doradca ds. Marki Pracodawcy w Grupie PZU. "Dlatego też najlepsze programy płatnych praktyk i staży cieszą się tak dużą popularnością i samo studiowanie coraz częściej nie wystarcza, aby z tej możliwości skorzystać. Jak zwiększyć swoje szanse na wartościową praktykę lub staż? Oprócz możliwości korzystania z licznych szkoleń i warsztatów polecam przede wszystkim działalność w organizacjach studenckich i społecznych. Pozwala ona zdobyć praktyczne doświadczenie i umiejętności, poszerza horyzonty oraz kształtuje właściwe i odpowiednie do sytuacji postawy. Braki wiedzy oczekiwanej od praktykantów można przeważnie dość szybko nadrobić, dlatego to właśnie postawy i praktyczne umiejętności studenta decydują najczęściej o jego sukcesie rekrutacyjnym i zawodowym" - dodaje ekspert Grupy PZU.

Aby skutecznie zaistnieć na rynku pracy, ważne jest świadome i odpowiedzialne zaplanowanie ścieżki własnej kariery. Przy wyborze praktyk, a w dalszej perspektywie także przyszłej pracy warto koncentrować się na własnych predyspozycjach, zainteresowania oraz zdobytym wykształceniu. Należy też zwracać uwagę na możliwości rozwoju i rodzaj zdobywanych umiejętności. W ten sposób można z sukcesem zbudować mocną pozycję na rynku pracy.

"Wolontariat studencki jest jedną z form aktywności społecznej, która pozwala zdobyć szeroki wachlarz praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy. Wolontariusze uczestnicząc w projektach zdobywają kompetencje społeczne, które są bardzo pożądane w biznesie, jak zarządzanie czasem czy umiejętność komunikacji. Działalność w trzecim sektorze może być zatem ważnym filarem w procesie budowania doświadczenia zawodowego i planowania kariery, a także sygnałem dla pracodawcy, że student poważnie myśli o swoim rozwoju. Studenci to dostrzegają i chętnie angażują się w programy wolontariackie. Świadczyć o tym może fakt, że aktualnie w bazie projektów programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki", który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Wolontariatu zarejestrowanych jest ponad 8,5 tysiąca wolontariuszy z całej Polski - głównie studentów" - komentuje Zosia Wodnicka, Członek Zarządu z Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Już 5 września br. o godz. 11:00 - 15:00 odbędą się pierwsze warsztaty kariery z cyklu "Uczelnia dobrych praktyk", których celem jest przygotowanie młodego pokolenia do świadomego i racjonalnego zaplanowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy warsztatów poznają możliwości podejmowania różnego rodzaju aktywności studenckiej, które pozwalają na zdobycie uprzywilejowanej pozycji na starcie i zbudowanie realnej przewagi na rynku pracy. Dodatkowo będą mieli też okazję zaznajomić się z realizacjami programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki" oraz zarejestrować się w bazie i dołączyć do grona wolontariuszy.

Gospodarzem pierwszych warsztatów z cyklu "Uczelnia dobrych praktyk" jest Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ul. Świeradowska 43).

Partnerzy warsztatów: Narodowy Bank Polski, Adecco, PZU, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Fundacja Rozwoju Wolontariatu - realizator projektu "PROJEKTOR - wolontariat studencki", Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Patronat medialny objęli: Metro, Radio Kampus oraz portale GazetaPraca.pl, dlaMaturzysty.pl, studentnews.pl i students.pl.

Program "Inteligentna Uczelnia - Partner Biznesu" zaprojektowała firma mbba - komunikacja w biznesie. Koordynacja: mbba - komunikacja w biznesie oraz Concept PR.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.spotkania.lazarski.pl/uczelnia-dobrych-praktyk/