Dla pracodawców

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Michał Świech
16.12.2010 , aktualizacja: 16.12.2010 12:41
A A A Drukuj
Rejestracja w urzędzie pracy jest stosunkowo prosta. Trzeba tylko uważnie wypełniać formularze i nie zapomnieć o wymaganych dokumentach.
Status bezrobotnego uzyskuje jedynie osoba, która zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wybór urzędu nie jest sprawą dowolną - zależy od miejsca zameldowania. Żeby zarejestrować się w urzędzie, trzeba do niego po prostu iść, pobrać z odpowiedniego okienka kartę rejestracyjną i wypełnioną zanieść do wskazanego pokoju. Tam bezrobotny będzie musiał odpowiedzieć na kilka pytań, po czym zostanie zarejestrowany. Rejestracja następuje w dniu przedłożenia dokumentów.

Wypełniając kartę warto uważać. Nawet najmniejsza pomyłka dyskwalifikuje dokument i trzeba wypełniać od początku. Ponieważ informacje zawarte w karcie są dość szczegółowe, warto wcześniej przygotować sobie ściągę, na której spisane będą dotychczasowe miejsca pracy czy dokładne daty zatrudnienia i zwolnienia.

Dokumenty potrzebne do rejestracji

Do rejestracji niezbędne są podstawowe dokumenty, czyli dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a także te, które wiążą się bezpośrednio z pracą lub wykształceniem. Rejestrujący się bezrobotny musi przedstawić wszystkie dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń. W przypadku osoby, która już wcześniej pracowała, trzeba będzie przynieść ze sobą świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające uprawnienia, a także legitymację ubezpieczeniową.

Kto wie, że nie każdą pracę może wykonywać, powinien przynieść dokumenty mówiące o istniejących przeciwwskazaniach. Osoby niepełnosprawne będą poproszone o przedstawienie orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.

To jednak nie koniec. Jeśli bezrobotny prowadził wcześniej działalność gospodarczą, powinien mieć ze sobą decyzję o jej wykreśleniu, a także zaświadczenie z ZUS informujące o tym, że wszystkie składki zostały należycie opłacone.

Dokumenty z ZUS mogą być wymagane także w innych przypadkach takich jak przebywanie na rencie czy zasiłku chorobowym lub macierzyńskim.

Kto pracował na zasadzie umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej będzie musiał przedstawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wykazem miesięcznych kwot stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Odbywający służbę wojskową wracający do cywila nie mogą zapomnieć o książeczce wojskowej, a wracający z zagranicy o dokumencie E-301 lub innym potwierdzeniu okresu wykonywania pracy.

Kto rejestruje się kolejny raz, może uniknąć konieczności ponownego zbierania wszystkich dokumentów. Jego dane zostaną po prostu zaktualizowane. Będzie więc musiał dostarczyć tylko te dokumenty, które zmieniły się od czasu, gdy poprzednio rejestrował się w urzędzie.Zobacz także