Kształcenie ustawiczne

.
03.06.2009 , aktualizacja: 03.06.2009 16:30
A A A
Lifelong learning
Zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, lifelong learning oznacza naukę, rozwój indywidualny i społeczny oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i wiedzy ogólnej w okresie całego życia - od etapu przedszkolnego do emerytury włącznie. Kształcenie ustawiczne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która dąży do stworzenia silnej europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu Wspólnota aktywnie wspiera i dofinansowuje tą formę edukacji za pośrednictwem funduszy unijnych - przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polska definicja odnosi się jedynie do nauki w wieku dojrzałym i koncentruje się na kwestiach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Według polskiego ustawodawstwa pojęcie kształcenie ustawiczne określa edukację w szkołach dla dorosłych, a także zdobywanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy, aktualnie pracujące oraz przez pracodawców. Kształcenie ustawiczne może mieć charakter zinstytucjonalizowany (np. studia podyplomowe) bądź nieformalny w postaci wykładów, kursów czy szkoleń organizowanych przez firmy komercyjne.

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy