Co nowego na studiach podyplomowych?

Marta Piątkowska
31.08.2015 , aktualizacja: 28.08.2015 18:10
A A A
Studia_podyplomowe_6

Studia_podyplomowe_6 (Fot.)

Każdego roku oferta studiów podyplomowych poszerza się o kierunki dostosowane do przemian na rynku pracy. Oto nasz subiektywny przewodnik po nowościach.
Większość szkół wyższych w swojej ofercie posiada studia podyplomowe. Obowiązujące przepisy pozwalają im na wprowadzanie autorskich kierunków pod warunkiem, że są zgodne z wykładanymi studiami pierwszego i drugiego stopnia. W sytuacji, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza ten zakres, do ich prowadzenia konieczne jest uzyskanie zgody resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Zgoda ta jest wydawana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Dlatego, jeżeli w ofercie szkoły specjalizującej się w kierunkach technicznych znajdziemy przedmiot humanistyczny, upewnijmy się, że uczelnia dostała zielone światło na jego wprowadzenie.

Innowacyjnymi kierunkami warto zainteresować się z wielu powodów, ale najważniejszy dotyczy ich przydatności na rynku pracy. Często powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców bądź w wyniku analizy rozwoju danej branży albo przemian społecznych. Przykładem może posłużyć m.in. psychogeriatria wprowadzona na Uniwersytecie SWPS, która dostosowana została do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Jedno z częściej padających pytań dotyczących dalszego kształcenia brzmi: "Lepiej inwestować w nowe czy sprawdzone kierunki?". Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, nie dają jednoznacznej odpowiedzi, choć ich zdaniem szala delikatnie przechyla się na korzyść nowości. Działa tu zasada "kto pierwszy, ten lepszy", a nietypowe kwalifikacje zwracają uwagę pracodawców.

Z bogatej oferty uczelni w całym kraju wybraliśmy kilka propozycji.

Podyplomowe studia technologii mobilnych w biznesie

Kierunek wprowadziła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W trakcie studiów słuchacze poznają zastosowanie technologii w firmach różnych branż, np. w bankowości, transporcie i spedycji, na rynku muzycznym, w marketingu terytorialnym, w sporcie.

Studia w szczególności skierowane są do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających rozwijać marketing mobilny, pracowników urzędów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, przedstawicieli banków i instytucji finansowych, pracowników firm z branży mobilnych płatności, wydawców dostarczających treści i usługi na urządzenia mobilne.

Wykłady obejmą następujące zagadnienia: trendy rozwoju marketingu, koncepcję biznesu mobilnego i charakterystykę marketingu wielokanałowego. Obejmują także charakterystykę i rozwój społeczeństwa informacyjnego, trendy konsumenckie a rozwój zastosowania technologii mobilnych w biznesie, nowe technologie informacyjne w badaniach marketingowych, czy strategie marki w dobie nowych technologii.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach

To nowość w ofercie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na największym - mierząc liczbą konsumentów - rynku zbytu na świecie.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się m.in. z odmiennością kulturową i tamtejszymi przepisami prawnymi.

Kierunek dedykowany jest osobom pracującym w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach azjatyckich bądź planujących jej rozpoczęcie. Jego program dostosowany jest również do tych, którzy nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu firmy na rynku polskim. Organizatorzy zapraszają również absolwentów kierunków ekonomicznych, ale także humanistycznych, np. studentów stosunków międzynarodowych, studiów wschodnich, orientalistyki, sinologii, pragnących w sposób praktyczny wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę.

Wykłady obejmują m.in. zagadnienia dotyczące historii i polityki zagranicznej Chin czy pozycji Chin w handlu międzynarodowym. Zawierają naukę języka chińskiego (podstawowy lub biznes do wyboru), negocjacje z partnerami chińskimi, czy protokół dyplomatyczny.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

To odpowiedź Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwego zabezpieczenia i korzystania z zasobów sieci. Autorzy programu stworzyli kompleksowy system nauczania, który pozwala prowadzić analizy śledcze oraz odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przed atakami. - Na chwilę obecną polski rynek cierpi na niedobór specjalistów, którzy potrafiliby skutecznie zabezpieczać cyberprzestrzeń. Studia w tym zakresie mogą zmienić tę sytuację - czytamy w opisie kierunku.

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące kwestie: aspekty prawne, audytowanie systemów teleinformatycznych, identyfikacja zagrożeń, działania prewencyjne, analiza powłamaniowa, tworzenie procedur i nadzorowanie procesów, analiza śledczą oraz odzyskiwanie danych, najnowsze techniki i narzędzia związane z cyberprzestępczością.

Uczestnikami mogą być zarówno pracownicy firm, jak i administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Kierunek ten będzie również idealny dla pracowników sektora bankowego i finansowego.

Prawo dla mediatorów

Kierunek wprowadzono na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwenci kierunku zyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw prawa i logiki, prawa cywilnego (materialnego i procesowego), prawa karnego (materialnego i procesowego), prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej.

Polacy, śladem m.in. mieszkańców Stanów Zjednoczonych (w USA zaledwie 5 proc. spraw trafia na wokandę), coraz częściej zamiast sali sądowej wybierają mediacje, w trakcie których dochodzi do ugodowego rozwiązania problemu. To zawód, któremu wróży się przyszłość.

Psychogeriatria

Nowość w ofercie Uniwersytetu SWPS. Autorzy kierunku podkreślają, że działania opiekuńcze nad starszymi osobami wymagają przygotowania kompetentnych kadr wyposażonych w odpowiednią wiedzę o mechanizmach i skutkach starzenia się, znających specyfikę postępowania z ludźmi w podeszłym wieku, odpowiednio zmotywowanych do tego typu działalności.

Program studiów to próba opracowania najlepszej metody wspierania człowieka w jego coraz dłuższym życiu, realizacji samego siebie poprzez wspieranie innych, twórczego rozwijania własnych pomysłów i inwencji w zaspokajaniu potrzeb seniorów i ich rodzin. Pozwala na uzupełnienie ogólnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej uzyskanej na studiach uniwersyteckich o zagadnienia, które tworzą podstawę specjalizacji psychogeriatrycznej.

Studia adresowane są do magistrów psychologii i pedagogiki, pielęgniarstwa, rehabilitacji oraz lekarzy zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie psychogeriatrii.

Program obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące chorób i zaburzeń wieku podeszłego oraz ich przebieg i rokowania, filozoficzne i aksjologiczne zagadnienia związane z kresem życia, zagadnienia tanatopsychologii, społeczne aspekty starości, obciążenia zawodowe opiekunów osób chorych i starszych prowadzące do wypalenia - profilaktyka i terapia.

Absolwenci studiów będą potrafili m.in. określić aktualny stan psychiczny i formę ewentualnej pomocy dla osoby starszej.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Jak szukać pracy