System studiów w Polsce

Małgorzata Rawińska
13.01.2009 , aktualizacja: 26.01.2009 17:14
A A A
MBA

MBA

W 2005 roku w Polsce wprowadzono trójstopniowy system studiów. Co to oznacza w praktyce? Czy wszystkie kierunki są nim objęte? Kiedy można iść na studia doktoranckie, kiedy na podyplomowe, a kiedy na MBA - sprawdź w naszym informatorze.
Jeszcze kilka lat temu każdy, kto zdał maturę, mógł zdawać egzamin na studia. W zależności od wybranego kierunku nauka trwała 4, 5 lub 6 lat. Studia kończyły się obroną pracy magisterskiej (w przypadku uczelni o profilu technicznym na rok przed końcem nauki również egzaminem na inżyniera). Wszystko zmieniło się w 2005 roku. 1 września weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej celem było dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do standardów nauczania w Unii Europejskiej określonego w Deklaracji Bolońskiej. Najważniejsze założenia tej deklaracji to:

•  wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu (co pozwoli na sprawiedliwe uznawanie kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą - dyplomów, świadectw itd. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu ukończonych studiów);

•  powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (system ten określa np., ile punktów otrzymać można za kurs 30-godzinny zakończony egzaminem, a ile za kurs 30-godzinny zakończony zaliczeniem), co daje studentom możliwość zaliczenia semestru bądź roku na uczelni w innym kraju, gdzie obowiązują te same standardy;

•  promocję mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;

•  promocję współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia jakości szkolnictwa wyższego;

•  promocję europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań;

oraz założenie, które zmieniło cały system studiów w Polsce:

•  wprowadzenie trójstopniowego systemu studiów: pierwszego stopnia - studia licencjackie, drugiego stopnia - magisterskie, trzeciego stopnia - studia doktoranckie.

Co w praktyce oznacza trójstopniowy system studiów? Czy wszystkie kierunki są nim objęte? Czy trzeba zdawać egzamin na studia? Czy studia magisterskie należy wybrać na tym samym kierunku co studia licencjackie? Ile czasu trwa nauka? Poniżej odpowiadamy się na te pytania.

Studencki savoir vivre, czyli jak zachować się na uczelni wyższej.Egzamin na studia

Obecnie warunkiem przyjęcia zarówno na jednolite studia magisterskie, jak i na studia licencjackie czy inżynierskie są wyniki egzaminu maturalnego. O tym, z jakich przedmiotów i ile punktów należy zdobyć, aby dostać się na dany kierunek, decyduje Senat uczelni. Informację tę władze uczelni muszą podać do wiadomości publicznej do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą ustalenia.

Egzaminy dodatkowe

Jeśli przedmioty zdawane na maturze nie sprawdzają wiedzy lub umiejętności wymaganych na danym kierunku studiów (np. artystycznym), uczelnia może przeprowadzić egzaminy dodatkowe.

Jednolite studia magisterskie

Jeżeli chcemy studiować na takich kierunkach jak: aktorstwo, analityka medyczna, farmacja, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, weterynaria, to musimy wybrać jednolite studia magisterskie. Nauka na nich trwa od dziewięciu do dwunastu semestrów (od 4,5 do 6 lat). Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia I stopnia

Jeśli nasz wybór nie padł na żaden wyżej wymieniony kierunek, to czekają nas studia I stopnia: licencjackie lub inżynierskie. Nauka na nich trwa od sześciu do ośmiu semestrów (3-4 lata). Tytułem potwierdzającym ich ukończenie, w zależności od ich rodzaju, jest tytuł licencjata bądź inżyniera.

Po ukończeniu studiów I stopnia mamy do wyboru dwie drogi edukacyjne. Albo rozpoczynamy naukę na SUM-ie, czyli studiach uzupełniających magisterskich, albo wybieramy studia podyplomowe.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Jak szukać pracy