Sprawdź inne atrakcyjne oferty

 • główny specjalista w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie
 • specjalista w Wydziale Badań i Rozwoju Oprogramowania w Biurze Informatyki i Badania Oprogramowania Główny Urząd Miar w Warszawie
 • główny specjalista do spraw regulacji i dostępu do infrastruktury kolejowej Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
 • główny specjalista do spraw analizy, projektowania i nadzoru projektów teleinformatycznych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
 • Specjalista ds. Rekrutacji i HR Sii Sp. z o.o.
 • główny specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie
 • główny specjalista w Sekcji Systemu Wspomagania Dowodzenia Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie
 • główny specjalista w Zespole ds. Usług Sieciowych Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie
 • referent prawny w Wydziale Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Dyrektor rozwoju produktu AGORA S.A.
 • inspektor do spraw do spraw obsługi zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego i awansu zawodowego nauczycieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • starszy specjalista w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie
 • referent wydziału rekrutacji Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
 • Główny specjalista w Wydziale Zarządzania, Kontroli Kosztów i Koordynacji Inwestycji. ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG