w aktówce

Pełna treść oferty pracy:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 1/1 etatu, do PCPR w Pruszkowie. Szczegóły BIP Powiatu Pruszkowskiego jednostki organizacyjne, oraz pod nr tel. 022 738 15 01/07