w aktówce

To ogłoszenie wygasło 59 dni temu

Prezydent Miasta Żyrardowa

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta

Urzędu Miasta Żyrardowa

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.zyrardow.pl

w zakładce szukamy pracownika i w Biuletynie Informacji Publicznej:

www.bip.zyrardow.pl

w zakładce nabory na wolne stanowiska urzędnicze. 

Oferty należy składać do dnia 22 września 2017 do godziny 1600.


Praca w mieście