w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Web Helpdesk/Analityk

Łódź, łódzkie, Polska
320 dni temu

To ogłoszenie wygasło 305 dni temu

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.- spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion*, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Web Helpdesk/Analityk

Miejsce pracy: Łódź

Region: łódzkie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych narzędzi i rozwiązań analitycznych;
 • przygotowywanie wielowymiarowych analiz i raportów;
 • projektowanie i programowanie aplikacji webowych w językach: PHP, MYSQL, HTML, CSS, JavaScript;
 • optymalizację i rozwijanie istniejących funkcjonalności serwisu;
 • monitorowanie sprawności działania serwisu oraz bieżące usuwanie usterek;
 • tworzenie nowych oraz modyfikację istniejących rozwiązań na potrzeby serwisu;
 • programowanie usług sieciowych w językach PHP, Java, XML umożliwiających serwisowi komunikację z innymi systemami w celu wymiany danych (API komunikacyjne, kolejki);
 • administrację i konfigurację serwerów Linux-owych oraz usług (www, mail, ftp, mysql);
 • tworzenie i pisanie w Bash, PHP, Perl, skryptów automatyzujących powtarzalne zadania;
 • projektowanie, implementację i wdrażanie nowych rozwiązań przy użyciu innowacyjnych technologii;
 • sporządzanie analiz i raportów wynikających z realizacji zadań.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego (studenci 3-5 rok);
 • minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w projektach komercyjnych;
 • analitycznej interpretacji danych;
 • zaawansowanej znajomości baz danych i języka SQL;
 • dobrej praktycznej znajomości standardów oraz technologii webowych (HTML, CSS, JavaScript/Ajax, jQuery, REST);
 • zainteresowania tematyką statystycznej analizy danych i oprogramowaniem analitycznym;
 • umiejętności posługiwania się formatem JSON/XML z poziomu JavaScriptu;
 • umiejętności pisania czytelnego kodu oraz dbałości o szczegóły;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dużej samodzielności w działaniu.

Oferujemy:

 • rozwój kariery zawodowej w firmie obecnej od 25 lat na polskim rynku;
 • pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2,3 tys. Pracowników;
 • karierę w Spółce współpracującej z 850 dostawcami produktów farmaceutycznych;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • jasne warunki wynagradzania i premiowania;
 • określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu;
 • dostępność rozbudowanego pakietu medycznego PGF Opieka Medyczna;
 • możliwość korzystania z Ubezpieczenia Lekowego, czyli dofinansowania do leków na receptę nawet do 80%;
 • bogatą ofertę Ubezpieczenia Grupowego;
 • dofinansowanie do pakietu sportowego Fit Profit.
*Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio przez PGF SA - sprzedaż hurtowa, PGF Urtica - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 49482 jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez ten podmiot obecnie oraz w przyszłości. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi podmiotom z grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, w ramach której "Pelion" SA jest podmiotem dominującym, wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez te podmioty obecnie oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.

Praca w mieście