w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 501 dni temu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w Warszawie

OGŁASZA KONKURS NA

członka ZARZĄDU

Zastępcę Prezesa Spółdzielni

ds. ekonomiczno – finansowych /

Głównego Księgowego 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie w zarządzaniu finansami na stanowisku o podobnej randze – minimum 5 lat
  • dobra znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

 Oferty powinny zawierać

  • list motywacyjny,
  • CV wraz ze zdjęciem,
  • dokumenty potwierdzające staż pracy oraz wymagane kwalifikacje,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w procedurze konkursowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających w/w dokumenty w terminie od 17.04.2018 r. do 08.05.2018.r.do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu” w siedzibie Zarządu Spółdzielni

03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11 w sekretariacie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni nie zwraca przesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub  unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.


Proszę o zawarcie w ofercie klauzuli :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnie Mieszkaniową "BRÓDNO" z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRÓDNO" z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

Praca w mieście