w aktówce

To ogłoszenie wygasło 220 dni temu

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Uczelnia niepubliczna

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Nauczyciel akademicki

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy naukowo-dydaktycznej w SWSM powinny posiadać ukończone studia w zakresie medycyny, dietetyki, kosmetologii, biologii, farmacji  itp. posiadać stopień/ tytuł w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej lub medycyny, nauk o zdrowiu albo posiadać stopień/tytuł w dziedzinie nauk farmaceutycznych, oraz 

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wybranych obszarów kształcenia takich jak: dietetyka, kosmetologia, anatomia, fizjologia, patofizjologia, choroby wewnętrzne, endokrynologia, dermatologia, pediatria, alergologia, onkologia, toksykologia, zdrowie publiczne, farmakologia, chemia, biochemia, żywienie człowieka, dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia lecznicza itp.

Zakres wymaganych dokumentów:

  • cv 
  • dorobek naukowy z ostatnich 5 lat (wykaz publikacji)
  • doświadczenie praktyczne (doświadczenie zdobyte poza szkolnictwem wyższym)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów
  • kopie dyplomów potwierdzające posiadane stopienie/tytuły naukowe
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101  z 2002 r., poz.926, z późn. zm.)
  • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)

Aplikacje
-życiorys-
prosimy składać za pomocą

Aplikuj teraz

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Praca w mieście