w aktówce

To ogłoszenie wygasło 141 dni temu

Główny Instytut Górnictwa to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce.  Lider w obszarze bezpieczeństwa pracy i środowiskowych aspektów działalności przemysłowej. Misją Głównego Instytutu Górnictwa jest tworzenie innowacyjnych, energooszczędnych, bezpiecznych i czystych technologii, rozwiązań technicznych oraz przedsięwzięć, które służą kształtowaniu korzystnych relacji pomiędzy przemysłem, człowiekiem a środowiskiem.

Inżynier
w Zakładzie Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego

Miejsce pracy: Mikołów

Region: śląskie

Zadania: 

 • wykonywanie badań urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • udział w pracach naukowo-badawczych,
 • obsługa sprzętu laboratoryjnego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, 
 • wiedza w zakresie elektrotechniki i elektroniki,
 • umiejętność czytania i interpretacji schematów elektrycznych i elektronicznych,
 •  znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego, 
 • mile widziane doświadczenie w pracach związanych z bezpieczeństwem przeciw-wybuchowym urządzeń i systemów ochronnych,
 • mile widziane doświadczenie w kontaktach z klientami.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanym instytucie badawczym,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • uczestnictwo w ciekawych innowacyjnych projektach,
 • możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz zdobywania nowych kwalifikacji, 
 • dofinansowanie zajęć językowych oraz rekreacyjno-sportowych.

Osoby zainteresowane spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie ofert zawierających komplet dokumentów (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy). 

Oferty z adnotacją  "Inżynier - Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego" 
prosimy kierować drogą elektroniczną, listownie lub osobiście, na adres:
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Dział Kadr  i Organizacji , Plac Gwarków 1,  40-166 Katowice
pokój 67 lub 66 (tel. 259-22-02, 259-26-10 do 12)

Prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach, Plac Gwarków 1.  w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera”.Aplikuj teraz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach, Plac Gwarków 1 40-166 , tel. 32 259 20 00, fax 32 259 65 33.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem: wlenart@gig.eu

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, do państwatrzeciego i do organizacji międzynarodowej.

7. Dane udostępniane przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące), lub do czasu cofnięcia zgody. Dokumenty aplikacyjne nie odebrane przez kandydatów, w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, zostaną zniszczone.

Praca w mieście