w aktówce

To ogłoszenie wygasło 186 dni temu

IN TEMPORIS POLSKA Sp. z o.o., dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu (należąc do Grupy IN TEMPORIS EUROPE SRL z siedzibą we Francji), doradza i zarządza projektami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zapewniamy naszym Klientom partnerską współpracę opartą na jasnych zasadach. Doświadczony i wyspecjalizowany zespół, cechuje przyjazne i profesjonalne podejście do pracowników. In Temporis Polska Sp. z o.o. figuruje w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem rejestracyjnym 1954.

Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Doradca Handlowy

Miejsce pracy: Poznań

Do podstawowych obowiązków pracownika należy: realizacja założonych planów sprzedażowych, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami, obsługa bieżących oraz pozyskiwanie nowych klientów, przygotowywanie ofert dla klientów i negocjacje handlowe oraz doradztwo techniczne, planowanie i raportowanie z działań bieżących i monitorowanie działalności konkurencji.

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie nowych i utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami na przydzielonym terenie sprzedaży oraz rozwijanie sprzedaży w oparciu o pozytywne relacje
 • monitoring rynku w zakresie pozyskania nowych odbiorców produktów firmy, nowych inwestycji
 • przygotowanie prezentacji produktów na spotkania i umówione wizyty u Partnerów Handlowych
 • przygotowywanie ofert pod względem technicznym i handlowym oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów
 • dobór odpowiedniej oferty produktowej celem zaspokojenia indywidualnych potrzeb odbiorców
 • tworzenie specyfikacji technicznych przy projektach sprzedażowych szytych na miarę i potrzeby Klienta z pomocą odpowiednich działów technicznych w centrali firmy w Niemczech
 • analizowanie efektywności prowadzonej działalności handlowej, raportowanie i współpraca z Dyrektorem Zarządzającym firmy w celu osiągnięcia planów sprzedażowych

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
 • doświadczenie zawodowe w poszukiwaniu nowych partnerów handlowych na rynku (doświadczenie w rozwijaniu sprzedaży i praktyczna znajomość sprzętu stosowanego w hodowli zwierząt i drobiu będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętność budowania i utrzymywania pozytywnych długofalowych relacji z Klientami
 • kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę związaną z rozwijaniem sprzedaży lub poszukiwaniem nowych Klientów firmy
 • komunikatywność, dojrzałość i odpowiedzialność w prowadzeniu kontaktów biznesowych
 • słowność - predyspozycja do aktywnej pracy w terenie w stałym kontakcie z Klientem
 • otwartość, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Oferta:

 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i rynkach międzynarodowych
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności
 • pakiet szkoleń zawodowych
 • pakiet narzędzi - telefon, notebook i samochód służbowy

Aplikuj teraz

 Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest In Temporis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-410) przy ul. 1-go Maja 16A, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Informujemy, że podanie danych, o których mowa w przepisach prawa (przede wszystkim art. 22(1) Kodeksu Pracy), jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Mimo to ich nieprzekazanie może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości. 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego – w przypadku kandydatów na pracowników - w oparciu o obowiązujące przepisy oraz – w każdym przypadku – w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust 1 lit. a oraz c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych 2016/679/WE, dalej: RODO);
 • przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom. Podstawę stanowi tu nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przekazania do innych podmiotów z grupy Administratora (dalej: Grupa) wymienionych poniżej w celu wsparcia i usprawnienia procesu rekrutacji, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przesyłania informacji handlowych lub zachęcania do wzięcia udziału w interesujących Panią/Pana rekrutacjach i skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub przez Grupę na podstawie Pani/Pana zgody. Wybór formy kontaktu należy do Pani/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: 12 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, w odniesieniu do przyszłych rekrutacji lub marketingu: 36 miesięcy od wyrażenia zgody albo do momentu jej wycofania, zależnie od tego co nastąpi pierwsze. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą nasi upoważnieni współpracownicy, nasi klienci, czyli firmy na rzecz których pośredniczymy w znalezieniu personelu, nasi dostawcy usług informatycznych oraz podmioty wspierające nas w procesach rekrutacji lub marketingu, w tym spółki z Grupy wskazane poniżej. 
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/pana danych, w tym uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, lub ograniczenia przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Panią/Panem). Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wycofać zgodę, skorzystać z innych praw lub wyjaśnić jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych, prosimy o e-mail na adres: rodo@intensive-group.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Naszą Grupę tworzą spółki: 
In Temporis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-410) przy ul. 1-go Maja 16A
Novalis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-410) przy ul. 1-go Maja 16A
Plus Kadra Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) przy ul. Bartosza Głowackiego 1 lok. 12.

Praca w mieście