• Firma:
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRÓDNO"
 • Lokalizacja:
  Warszawa, mazowieckie, Polska
 • Typ pracy:
 • Ofertę pracy dodano:
  2018-09-04 (321 dni temu)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Bródno" poszukuje kandydata na stanowisko

Dyrektora Os. „Kondratowicza"

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3 lata na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym,
 • znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej,
 • predyspozycja do zarządzania na stanowisku kierowniczym.
 • Osoby zainteresowane winny składać w formie pisemnej lub na adres e-mail:
 • list motywacyjny,
 • CV wraz ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Oferty należy składać od 04.09.2018 r. do 18.09.2018 r. w siedzibie Zarządu Sp-ni w sekretariacie pok. nr 5 ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa

e-mail:


kadry@smbrodno.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno" informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno" z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora Os. "Kondratowicza" na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo oraz wykonawcy i pracownicy na podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Os. "Kondratowicza".

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarza-nie odbywa się na podstawie zgody).

7. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wystać pismo do Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno" na adres ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, lub przestać drogą elektroniczną na adres: iod@smbrodno.pl.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych spółdzielni.

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu, w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli: "Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno" z siedzibą w Warszawie (02-214), przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot.