w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH - KIEROWNIK PROJEKTU

Warszawa, mazowieckie, Polska
195 dni temu

To ogłoszenie wygasło 188 dni temu

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydata do pracy w Dziale Zarządzania Projektami w Biurze Infrastruktury na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH - KIEROWNIK PROJEKTU

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer ref.: 2018/56

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie sprawne i efektywne zarządzanie złożonymi projektami z zakresu inwestycji i remontów infrastruktury (obiektów budowlanych) Spółki, w tym:

 • nadzór nad właściwym przebiegiem złożonych i strategicznych projektów,
 • określanie zakresu i planu projektów oraz zadań do realizacji, tworzenie i aktualizacja planów i harmonogramów,
 • kontrola kosztów realizowanych projektów,
 • planowanie i koordynacja pracy zespołów projektowych,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianami w projektach,
 • dopełnianie formalności związanych z realizacją robót, ze sprawdzeniem i dopuszczaniem do eksploatacji obiektów lub urządzeń, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 • prowadzenie dokumentacji projektów,
 • przygotowywanie raportów z przebiegu realizacji projektów,
 • udział w konsultacjach społecznych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (techniczne lub transport),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziane certyfikaty, np. PRINCE2, PMBok lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • mile widziana znajomość MS-Access na poziomie dobrym,
 • 2 lata doświadczenia w przygotowaniu lub realizacji inwestycji budowlanych, np. w biurze projektowym lub przy wykonawstwie robót budowlanych (kierownik robót, inżynier budowy),
 • 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika projektu w branży budowlanej lub stanowisku o zakresie obowiązków równoważnym kierownikowi projektu w aspekcie zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania metodyki projektowej oraz znajomości przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego oraz procedur związanych z realizacją budowlanych projektów inwestycyjnych,
 • umiejętność obsługi MS Word, MS Excel i MS Project na poziomie dobrym,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opiekę medyczną, dostęp do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV) do 15 października 2018 r. za pośrednictwem przycisku "aplikuj".

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.
Jeżeli Pani/Pan  chciałby, aby możliwe było wykorzystanie Pani/Pana oferty pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej treści dodatkowej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb przyszłych  procesów rekrutacji .


Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: praca@tw.waw.pl. Wszystkie informacje dotyczące administratora danych oraz Pani/Pana praw w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, są dostępne na stronie internetowej: https://tw.waw.pl/bezpieczenstwo-danych-osobowych/.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Powyższa oferta jest skierowana do kandydatów obu płci.

Aplikuj teraz

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20 dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.Jeżeli Pani/Pan chciałby, aby możliwe byłoby wykorzystanie Pani/Pana oferty pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej treści dodatkowej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20 dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: praca@tw.waw.pl.Wszystkie informacje dotyczące administratora danych oraz Pani/Pana praw w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, są dostępne na stronie internetowej: https://tw.waw.pl/ .

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Praca w mieście