w aktówce

To ogłoszenie wygasło 157 dni temu

Grupa Banku Millennium jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Mocną pozycję zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu, zrozumieniu potrzeb Klientów oraz nieustannemu doskonaleniu oferowanych usług.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Zespole Administrowania Funduszami  Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie na stanowisku:

Specjalista ds. prawnych

Miejsce pracy: Warszawa

Numer ref.: GL/TFI/SP

Obowiązki na stanowisku:

 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji prawnej funduszy inwestycyjnych, w tym prospektów i statutów funduszy, i innych regulacji obligatoryjnych wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych lub wytycznych KNF
 • Przygotowywanie regulaminów produktów tworzonych na bazie funduszy inwestycyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji rejestrowej funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, kontakty z KNF i innymi urzędami, w tym przygotowywanie pism i wniosków, dotyczących funduszy i produktów
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych pomiędzy funduszami a podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszy, w tym umów z agentem transferowym, depozytariuszem, dystrybutorami
 • Wypełnianie obowiązków informacyjnych funduszy wobec instytucji nadzorczych
 • Uczestnictwo w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych Towarzystwa
 • Wsparcie innych pracowników Towarzystwa w zakresie regulacji prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, w ramach procesów operacyjnych zarządzanych funduszy

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe prawnicze
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych
 • Doświadczenie w pracy z regulacjami, procedurami wewnętrznymi oraz aktami prawnymi w obszarze funduszy inwestycyjnych
 • Doświadczenie w pracy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem
 • Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • Znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym - koniecznym w standardowej komunikacji w ramach Grupy Kapitałowej

Oferujemy:

 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
 • Możliwości rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę w zgranym zespole specjalistów doświadczonych w obsłudze funduszy inwestycyjnych

Prosimy wysłać swoje CV korzystając 
z przycisku "Aplikuj teraz"
w ciągu 30 dni od daty emisji ogłoszenia. 
W formularzu wpisz numer referencyjny.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aplikuj teraz

Praca w mieście