w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

miasta nie podano, dolnośląskie, Polska miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska miasta nie podano, lubelskie, Polska miasta nie podano, lubuskie, Polska miasta nie podano, łódzkie, Polska miasta nie podano, małopolskie, Polska miasta nie podano, mazowieckie, Polska miasta nie podano, opolskie, Polska miasta nie podano, pomorskie, Polska miasta nie podano, podkarpackie, Polska miasta nie podano, podlaskie, Polska miasta nie podano, śląskie, Polska miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska miasta nie podano, warmińsko-mazurskie, Polska miasta nie podano, wielkopolskie, Polska miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska
127 dni temu

To ogłoszenie wygasło 98 dni temu

DP System Sp. z o.o.

DP System jest firmą inżynierską specjalizującą się w realizacji projektów z automatyki. Szczególne kompetencje i referencje posiadamy w następujących sektorach: automatyki kolejowej, przemysłowej i technicznego utrzymania nieruchomości.

W związku z realizowanymi i planowanymi projektami inwestycyjnymi poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowisko:

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Miejsce pracy – woj. mazowieckie, lubelskie, małopolskie

Zadania:

 • fazowanie w czynnych urządzeniach srk,
 • montaż i uruchamianie nowych urządzeń srk
 • wykonywanie okablowania i na podstawie projektów i schematów,
 • praca przy montażu tras kablowych i szaf sterowniczych,
 • czytanie rysunków technicznych i schematów elektrycznych oraz ocena ich poprawności,
 • realizacja zadań związanych z montażem instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami,
 • układanie kabli w wykopach, prace ziemne,

Wymagania:

 • uprawnienia do pracy w czynnych urządzeniach srk
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • uprawnienia SEP –E do 1 kV,
 • prawo jazdy kategorii B,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • narzędzia niezbędne do pracy: wysokiej jakości pełen zestaw odzieży roboczej, narzędzia,
 • szansę zdobycia unikalnego i poszukiwanego na rynku pracy doświadczenia w branży automatyki, teletechniki i sterowania ruchem kolejowym,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji technicznych,
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego po okresie próbnym (Karta MULTISPORT),
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia GENERALI

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

1.        CV za pomocą Aplikuj teraz

2.        Wpisane w temacie wiadomości wpisując: CV – automatyk srk.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, NIP: 7282538813, moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji i przetwarzania danych w spółce DP System

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłego postępowania rekrutacyjnego.
3. W celu rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne i wystarczające jest podanie następujących danych osobowych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres do korespondencji
c. Numer telefonu
d. Adres mailowy
Spółka zastrzega możliwość odrzucenia i usunięcia zgłoszeń rekrutacyjnych zawierających zbędne dane osobowe, uznawane w świetle rozporządzenia RODO za nadmierne w procesie rekrutacyjnym, tj. data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr pesel, adres zamieszkania, stan cywilny, dane dotyczące potomstwa.
W przypadku otrzymania przez Spółkę zgłoszeń rekrutacyjnych zwierających nadmierne dane osobowe, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może także zostać poproszona o skorygowanie przesłanych dokumentów, w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
c. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok, według następujących zasad:
a. CV, które wpłynęły w okresie 1.01.-30.06. danego roku, będą przechowywane do 31.12 danego roku,
b. CV, które wpłynęły w okresie 1.07.-31.12. danego roku, będą przechowywane do 30.06 roku następnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego, a w dalszej kolejności z możliwością zatrudnienia w Spółce.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Praca w mieście