w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 184 dni temu

DP System Sp. z o.o.

DP System jest firmą inżynierską specjalizującą się w realizacji projektów z automatyki. Szczególne kompetencje i referencje posiadamy w następujących sektorach: automatyki kolejowej, przemysłowej i technicznego utrzymania nieruchomości.

W związku z realizowanymi i planowanymi projektami inwestycyjnymi poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowisko:

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Miejsce pracy – woj. mazowieckie, lubelskie, małopolskie

Zadania:

 • fazowanie w czynnych urządzeniach srk,
 • montaż i uruchamianie nowych urządzeń srk
 • wykonywanie okablowania i na podstawie projektów i schematów,
 • praca przy montażu tras kablowych i szaf sterowniczych,
 • czytanie rysunków technicznych i schematów elektrycznych oraz ocena ich poprawności,
 • realizacja zadań związanych z montażem instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami,
 • układanie kabli w wykopach, prace ziemne,

Wymagania:

 • uprawnienia do pracy w czynnych urządzeniach srk
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • uprawnienia SEP –E do 1 kV,
 • prawo jazdy kategorii B,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • narzędzia niezbędne do pracy: wysokiej jakości pełen zestaw odzieży roboczej, narzędzia,
 • szansę zdobycia unikalnego i poszukiwanego na rynku pracy doświadczenia w branży automatyki, teletechniki i sterowania ruchem kolejowym,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji technicznych,
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego po okresie próbnym (Karta MULTISPORT),
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia GENERALI

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

1.        CV za pomocą Aplikuj teraz

2.        Wpisane w temacie wiadomości wpisując: CV – automatyk srk.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, NIP: 7282538813, moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji i przetwarzania danych w spółce DP System

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłego postępowania rekrutacyjnego.
3. W celu rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne i wystarczające jest podanie następujących danych osobowych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres do korespondencji
c. Numer telefonu
d. Adres mailowy
Spółka zastrzega możliwość odrzucenia i usunięcia zgłoszeń rekrutacyjnych zawierających zbędne dane osobowe, uznawane w świetle rozporządzenia RODO za nadmierne w procesie rekrutacyjnym, tj. data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr pesel, adres zamieszkania, stan cywilny, dane dotyczące potomstwa.
W przypadku otrzymania przez Spółkę zgłoszeń rekrutacyjnych zwierających nadmierne dane osobowe, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może także zostać poproszona o skorygowanie przesłanych dokumentów, w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
c. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok, według następujących zasad:
a. CV, które wpłynęły w okresie 1.01.-30.06. danego roku, będą przechowywane do 31.12 danego roku,
b. CV, które wpłynęły w okresie 1.07.-31.12. danego roku, będą przechowywane do 30.06 roku następnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego, a w dalszej kolejności z możliwością zatrudnienia w Spółce.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Praca w mieście