w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Dyrektor / Kierownik kontraktu

miasta nie podano, warmińsko-mazurskie, Polska miasta nie podano, pomorskie, Polska miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska miasta nie podano, dolnośląskie, Polska miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska miasta nie podano, podlaskie, Polska miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska miasta nie podano, wielkopolskie, Polska miasta nie podano, mazowieckie, Polska miasta nie podano, lubelskie, Polska miasta nie podano, lubuskie, Polska miasta nie podano, opolskie, Polska miasta nie podano, podkarpackie, Polska miasta nie podano, łódzkie, Polska miasta nie podano, małopolskie, Polska miasta nie podano, śląskie, Polska
176 dni temu

To ogłoszenie wygasło 166 dni temu

DP System Sp. z o.o.

DP Systems jest firmą inżynierską specjalizującą się w realizacji projektów z automatyki. Szczególne kompetencje i referencje posiadamy w następujących sektorach: automatyki kolejowej, przemysłowej i technicznego utrzymania nieruchomości.

W związku z realizowanymi i planowanymi projektami inwestycyjnymi poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowisko:

Dyrektor / Kierownik kontraktu

Numer ref.: CV – Dyrektor/Kierownik Kontraktu

Miejsce pracy – woj. mazowieckie i lubelskie

Zadania:

Kompleksowe prowadzenie projektów, w szczególności:

 • zarządzanie kontraktem, w tym dbałość o terminową realizację zadań i jakość ich wykonania oraz odpowiedzialność za budżet projektu;
 • prowadzenie negocjacji z podwykonawcami / dostawcami;
 • raportowanie wewnętrzne wg wymagań Spółki oraz zewnętrzne wg zapisów umownych;
 • koordynacja i nadzór nad realizacją prac dedykowanego zespołu;
 • budowanie profesjonalnych relacji biznesowych z partnerami i klientami Firmy;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • współpraca z firmami podwykonawczymi i dostawcami.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne;
 • znajomość procesu inwestycyjnego, w szczególności procedur administracyjnych (FIDIC, prawo budowalne, prawo zamówień publicznych);
 • praktyczna wiedza i minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów inwestycyjnych w branży budowlanej, drogowej lub kolejowej o wartości powyżej 50 mln złotych;
 • systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność określania priorytetów, orientacja na rezultaty, zdolności analityczne;
 • znajomość i rozumienie zagadnień harmonogramowania oraz budżetowania;
 • elastyczność i gotowość na nowe wyzwania zawodowe w nowych obszarach;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu dobrym, będzie dodatkowym atutem;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Project);
 • prawo jazdy kat. B;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji;
 • samochód służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie działającej, polskiej firmie inżynierskiej;
 • możliwość zdobywania doświadczeń;
 • dofinansowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na podany adres e-mail, w temacie wiadomości wpisując: CV – Dyrektor/Kierownik Kontraktu.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: "Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP Systems Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000402381, NIP: 7262648639, moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.”

Zasady rekrutacji i przetwarzania danych w spółce DP Systems

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd DP Systems Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP Systems sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000402381, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7262648639;

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłego postępowania rekrutacyjnego.

3. W celu rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne i wystarczające jest podanie następujących danych osobowych:

a. Imię i nazwisko
b. Adres do korespondencji
c. Numer telefonu
d. Adres mailowy

Spółka zastrzega możliwość odrzucenia i usunięcia zgłoszeń rekrutacyjnych zawierających zbędne dane osobowe, uznawane w świetle rozporządzenia RODO za nadmierne w procesie rekrutacyjnym, tj. data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr pesel, adres zamieszkania, stan cywilny, dane dotyczące potomstwa.

W przypadku otrzymania przez Spółkę zgłoszeń rekrutacyjnych zwierających nadmierne dane osobowe, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może także zostać poproszona o skorygowanie przesłanych dokumentów, w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
c. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok, według następujących zasad:

a. CV, które wpłynęły w okresie 1.01.-30.06. danego roku, będą przechowywane do 31.12 danego roku,
b. CV, które wpłynęły w okresie 1.07.-31.12. danego roku, będą przechowywane do 30.06 roku następnego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego, a w dalszej kolejności z możliwością zatrudnienia w Spółce.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Praca w mieście