w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Partner ds. HR

Warszawa, mazowieckie, Polska
144 dni temu

To ogłoszenie wygasło 136 dni temu

Partner ds. HR

Oferujemy:

 • Atrakcyjną lokalizację na zielonym Powiślu (metro Centrum Nauki Kopernik)
 • Umowę o pracę
 • Strefę relaksu w przyjemnej przestrzeni
 • Elastyczny czas pracy
 • Płatny program poleceń pracowników
 • Strefę dla rowerzystów (parking, szatnie, prysznice)
 • Kafeterię benefitów
 • Medicover i ubezpieczenie grupowe
 • Sekcje sportowe (biegowa, koszykówki)

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Aktywne pozyskiwanie kandydatów oraz prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska menedżerów oraz dyrektorów sieci sprzedaży
 • Dbałość o utrzymanie standardu rekrutacji budującego Candidate Experience
 • Ścisła współpraca z kadrą managerską, doradztwo HR w zakresie budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów i problemów personalnych oraz zarządzania zmianą
 • Dostarczanie sugestii do wprowadzenia odpowiednich narzędzi i rozwiązań z obszaru HR, wspierających realizację celów biznesowych
 • Przygotowywanie danych do kluczowych wskaźników HR oraz sugerowanie odpowiednich działań na podstawie ich analizy
 • Uczestnictwo w roli członka zespołu projektowego w kluczowych projektach biznesowych dotyczących sieci sprzedaży
 • Wsparcie kadry managerskiej w zakresie stosowania narzędzi HR oraz działań związanych z wewnętrznym i zewnętrznym Employer Brandingiem
 • Odpowiedzialność za budowanie marki pracodawcy na lokalnym rynku m.in. poprzez uczestnictwo w wydarzeniach i eventach promujących pracodawcę

Nasza oferta jest dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz minimum roczne doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie odpowiedzialności
 • masz doświadczenie w pracy z kadrą managerską oraz w prowadzeniu procesów rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i managerskie
 • znasz użyteczne narzędzia w aktywnym pozyskiwaniu kandydatów
 • posiadasz wiedzę z zakresu budowania marki pracodawcy
 • umiejętnie realizujesz wiele zadań jednocześnie
 • cechuje Cię samodzielność, pro-aktywność oraz pełna odpowiedzialność za powierzone projekty
 • potrafisz budować pozytywne relacji biznesowych
 • jesteś gotowy/a do pracy mobilnej w obszarze trójmiasta oraz do cotygodniowych przyjazdów do Warszawy
 • atutem będzie doświadczenie w pracy z siecią sprzedaży w branży finansowej

Poznaj nas lepiej!

Dołącz do nas!

Aplikuj teraz

Zależy nam na przestrzeganiu standardów zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Drogi Kandydacie pamiętaj!

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w tym procesie rekrutacyjnym. Nie musisz jednak wyrażać zgodny na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Jednakże chcielibyśmy mieć możliwość proponowania Ci innych zbliżonych ofert rekrutacyjnych w przypadku jeśli nie będziemy mogli zatrudnić Cię na obecnie interesujące Cię stanowisko. W tym celu prosimy Cię o wyrażenie zgody na udział w innych prowadzonych przez nas rekrutacjach.

1. Administrator danych w tym procesie rekrutacyjnym

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@nn.pl lub pod numerem telefonu: 801 20 30 40.

2. Administratorzy danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych administratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy NN tj. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  info@nn.pl lub pod numerem telefonu: 801 20 30 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@nn.pl lub pisemnie pod adresem ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z procesem rekrutacyjnym w którym uczestniczysz. W zależności od Twojej dyspozycji w tym zakresie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów wymienionych w punkcie 2.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

a) przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy);

b) przetwarzanie do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;

c) Twoja zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Administratorów;

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody ilekroć nie zachodzi podstawa wynikająca z przepisów kodeksu, tj. pozwalająca na przetwarzanie określonej w art. 221 § 1 kodeksu pracy. Taka sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku przetwarzania danych po ewentualnym niezawarciu umowy o pracę. Wówczas, aby móc uwzględniać Cię w kolejnych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym celu. W przypadku cofnięcia zgody, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 lat od jego zakończenia w celach archiwalnych, do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Po tym czasie, w przypadku niezawarcia z Tobą umowy o pracę, dane te zostaną usunięte, chyba, że wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie na poczet prowadzenia przyszłych rekrutacji. Wówczas dane te zostaną usunięte po wycofaniu Twojej zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

7. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które w imieniu administratora prowadzą procesy rekrutacyjne, w szczególności eRecruitment Solutions Sp. z o.o oraz The Self Management (US) Corp. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez te podmioty dokonuje się z zachowaniem pełnej poufności i z uwzględnieniem wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. Przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora w celach rekrutacyjnych.

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom niż wskazanym powyżej.

Twoje Dane osobowe przetwarzane w tym procesie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

* prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

* prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

* prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

* prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

* prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

* prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,

* prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub formularzu rekrutacyjnym inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez przesłanie informacji na adres siedziby administratorów Twoich danych lub wysłanie wiadomości na adres kontakt@nn.pl,

* Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@nn.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora.

Praca w mieście