w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

EKO BASKET RECYKLING SP. Z O. O.

OPERATOR MASZYNY MIELĄCEJ

Miasto: Wrocław

Region: dolnośląskie

Główne zadania:

 • obsługa maszyn mieląco–rozdrabniającej elementy z tworzyw sztucznych na mniejsze frakcje
 • zapewnienie ciągłości pracy maszyny - zamawianie materiałów z magazynu, zasilanie maszyny materiałem, kontrola parametrów maszyny
 • kontrola procesu produkcyjnego
 • przygotowanie materiałów przetworzonych do odbioru
 • prace pomocnicze związane z produkcją (bieżąca konserwacja maszyny, wykrywanie oraz zgłaszanie usterek i nieprawidłowości) 
 • utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej obsługiwanej maszyny oraz miejsca pracy
 • dbanie o bezpieczeństwo pracy (BHP), przestrzeganie instrukcji pracy, przepisów i procedur

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy z maszynami produkcyjnymi
 • dobra organizacja pracy oraz wywiązywanie się z powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie, sumienność, dokładność, opanowanie
 • gotowość do ewentualnej pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • adekwatne wynagrodzenie
 • miłą atmosferę w miejscu pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

W celu umożliwienia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji, prosimy o dopisanie w aplikacji (CV) następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji na stanowisko Operator wózka widłowego, prowadzonym przez firmę Eko Basket Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Goplan 12 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ".

Dziękujemy za nadesłanie oferty i informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.

Wysyłając pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w inny sposób odpowiadając na ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone przez Eko Basket Recykling Sp. z o.o. (dalej - Pracodawca, administrator danych, Spółka), wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisku podanym w naszym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a ich podanie przez Ciebie jest niezbędne celem wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. Twoje pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Informujemy, że podanie takich danych nie ma wpływu na możliwość Twojego udziału w przeprowadzanej przez nas rekrutacji.

Informujemy, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli takie roszczenia dotyczą lub mogą dotyczyć prowadzonej rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed wszelkimi sądami lub organami państwowymi.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych – na których przetwarzanie wyraziłeś dobrowolną zgodę do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

Informujemy, iż Twoje dane osobowe możemy przekazywać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów służących do zarządzania procesem rekrutacji, dostawcom usług IT i usług informatycznych.

Informujemy, iż Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

W razie pytań możesz kontaktować się z Nami pod adresem: biuro@ekobasketrecykling.pl.

Praca w mieście