w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 154 dni temu

Zarząd Mienia m. st. Warszawa

Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Radca Prawny

Miasto: Warszawa

Region: mazowieckie

Szczegółowy opis stanowisk znajduje się na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy  www.zmw.waw.pl w zakładce Rekrutacja.

Informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 836 81 03. Oferty należy składać osobiście lub listownie w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia (oferty powinny wpłynąć do Zarządu Mienia m.st. Warszawy do dnia 18.12.2018 pod adresem:

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Praca w mieście