w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

Wrocław, dolnośląskie, Polska
172 dni temu

To ogłoszenie wygasło 157 dni temu

PAS Sp. z o.o.

PAS Spółka Z O.O. – W związku z rozwojem firmy, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

Miasto: Wrocław

Region: dolnośląskie

Osoba na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • sporządzanie, księgowanie i rozliczanie list płac pracowników
 • uzgadnianie rozrachunków z pracownikami i kontrahentami;
 • naliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie i monitorowanie należności i zobowiązań spółki
 • księgowanie bieżących dokumentów spółki
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych
 • importowanie przelewów do systemu bankowego;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie zestawień do sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby zarządu spółki.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Wymagania kwalifikacyjne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek
 • dobra znajomość przepisów podatkowych i  ustawy o rachunkowości ;
 • umiejętność obsługi  programu księgowego Comarch Optima w wersji PLUS – warunek konieczny
 • dyspozycyjność i sumienność związana z zajmowanym stanowiskiem;

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy gospodarczej lub umowy o pracę;
 • bogaty pakiet socjalny, abonament medyczny
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zatrudnienie  w prężnie rozwijającej się firmie o profilu finansowym
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznej atmosferze,
 • szkolenia kierunkowe

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv i list motywacyjny) z dopiskiem ”pracownik działu księgowości” za pomocą przycisku aplikowania.

Prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez PAS Sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

Administratorem danych osobowych jest spółka PAS Sp. z o.o. ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr NIP 897-17-59-720, Regon 021200990 ogłaszająca rekrutację.

Dane kontaktowe z przedstawicielem Administratora w sprawie przetwarzania danych: ksiegowosc@issp.pl

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcami danych są: podmioty obsługujące stronę internetową, osoby upoważnione do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, podmioty powiązane z Administratorem, pomioty przetwarzające dane.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Przesłane CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Praca w mieście