w aktówce

To ogłoszenie wygasło 221 dni temu

PKP Intercity S.A. to największy polski operator kolejowy specjalizujący się w krajowych
 i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych.  W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do Biura Zakupów pracownika na stanowisko:

Kupiec

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie planu postępowań w wybranej kategorii
 • Prowadzenie postępowań zakupowych na podstawie wewnętrznych regulacji Spółki oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Analiza rynku dostawców w wybranej kategorii
 • Przygotowanie i weryfikacja wymaganej dokumentacji związanej z procesem zakupowym, w tym w szczególności harmonogramu, zapytania ofertowego, ofert oraz protokołu wyboru dostawcy.
 • Udział w negocjacjach.
 • Prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych w ramach grupy zakupowej PKP 

 Od kandydata oczekujemy:

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z samodzielnym prowadzeniem procesów zakupowych
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu zakupów w jednej z branż : Roboty budowlane, Infrastruktura i inwestycje, Zakup i utrzymanie taboru (co najmniej 1 rok)
 • Znajomość zagadnień zakupowych i procesu negocjacji.
 • Znajomość MS Office.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i budowania relacji.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy Prawa zamówień publicznych, doświadczenie w prowadzeniu postępowań w reżimie ustawy Pzp.

Oferujemy:

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku.
 • Możliwość zdobycia cennego  doświadczenia zawodowego.
 • Możliwość  rozwoju zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Aplikuj teraz

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@intercity.pl, tel.: +48 22 474 21 15. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach bez ograniczeń czasowych.. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Praca w mieście