w aktówce

To ogłoszenie wygasło 214 dni temu

IT Kontrakt jest jedną z wiodących firm outsourcingowych i rekrutacyjnych, specjalizującą się w sektorze IT. Firma dostarcza najlepszych specjalistów do projektów informatycznych realizowanych w kluczowych sektorach gospodarki.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Junior IT Administrator

Wrocław

Numer ref.: PP/JA/Wro/01/G

Specjalista dołączy do zespołu Klienta bankowego, specjalizującego się przede wszystkim w kredytach konsumpcyjnych i hipotecznych oraz kartach kredytowych

WYMIAR: Pełen etat

TRYB PRACY: 24h/7 / 3 zmiany

UMOWA: Umowa B2B lub umowa zlecenie

OBOWIĄZKI:

OBOWIĄZKI

 • Stałe monitorowanie serwerów i systemów banku
 • Reagowanie na wszelkie ostrzeżenia i błędy serwerów i systemów banku
 • Raportowanie wykonanych czynności
 • Monitorowanie wykonania kopii zapasowych
 • Wspomaganie pracy programistów i testerów, z wyłączeniem zadań z zakresu departamentu rozwoju takich jak programowanie funkcjonalności biznesowych

WYMAGANIA:

WYMAGANIA

 • Minimum roczne doświadczenie w IT
 • Podstawowa znajomość i doświadczenie w administrowaniu systemami Linux
 • Znajomość baz danych Oracle, SQL
 • Wykształcenie wyższe lub studenci kierunków (Informatyka, Telekomunikacja, Ekonomia)

OFERUJEMY:

 • Ciągłe podnoszenie
  kwalifikacji zawodowych
 • Stabilne zatrudnieni
  w profesjonalnym środowisku
 • Zróżnicowany zakres realizowanych projektów
 • Miła atmosfera
  w ambitnym
  i profesjonalnym zespole
 • Prywatna opieka medyczna i karta sportowa
 • Stabilna
  i długotrwała praca wśród specjalistów
 • Prawdziwy wpływ na rozwój Twojej ścieżki kariery
 • Pracę w zespole, dla którego Twoja opinia ma znaczenie
 • Imprezy integracyjne, wydarzenia sportowe


Aplikuj teraz

Przycisk aplikuj, oznacza zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną naszej firmy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „IT Kontrakt” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, kontakt mailowy pod adresem: odo@itkontrakt.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazaną w ogłoszeniu rekrutację w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
  2. wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Paweł Markiewicz, kontakt mailowy pod adresem: odo@itkontrakt.pl
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. firmie rekrutacyjnej, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 5. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane do dnia 31.12.2019., albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: odo@itkontrakt.pl, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwia należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
 11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Praca w mieście