w aktówce

To ogłoszenie wygasło 159 dni temu

Kierownik Budowy

Workplace: Kraków

Region: małopolskie

Ref. number: PL67631018_E1

Kierownik Budowy odpowiada za całościową realizację kontraktów budowlanych w miejscu prowadzenia projektu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie planowała, kontrolowała i nadzorowała terminowość i poprawność realizowanych zadań związanych z budową stacji elektroenergetycznych, mając na uwadze zapewnienie ich opłacalności i zgodności z ustaleniami kontraktowymi, standardami jakości, harmonogramem i wymogami bezpieczeństwa podczas budowy, montażu, rozruchu oraz uruchomienia.

Zadania:

 • Planowanie działań we współpracy z Project Managerem dotyczących projektu z uwzględnieniem dostępności zasobów oraz sprzętu niezbędnego do ich realizacji; 
 • Nadzór i koordynacja prac budowlanych;
 • Odpowiedzialność za realizację projektu w zgodzie z wymaganą przez zamawiającego jakością i zapisami w kontrakcie; 
 • Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP;
 • Kontrolowanie budżetu budowy, monitorowanie bieżących wydatków w porównaniu do wydatków prognozowanych i szacowanie kosztów ostatecznych budowy;
 • Organizacja, kierowanie i nadzór nad pracą podwykonawców;
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych prac;
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi, magazynowania i instalacji urządzeń dostarczanych przez ABB w celu zapewnienia terminowego realizacji projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektrotechnika, elektroenergetyka, elektryka);
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku; 
 • Znajomość MS Project oraz pakietu MS Office (szczególnie Excel);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznym bez ograniczeń;
 • Znajomość zasad BHP, metod ich wdrażania a także przestrzegania ich stosowania;
 • Niezależność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Otwartość, sumienność i punktualność;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz pracy zespołu;
 • Gotowość do podróży służbowych, pracy w ciągu tygodnia poza miejscem zamieszkania;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach;
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności;
 • Miłą atmosferę pracy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji”.

Praca w mieście