w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

HR Supervisor / Z-ca Kierownika Działu HR

Legnica, dolnośląskie, Polska
219 dni temu

To ogłoszenie wygasło 211 dni temu

Naszym klientem jest  międzynarodowa firma produkcyjna z branży Automotive Międzynarodowy Koncern Motoryzacyjny  poszukuje obecnie kandydatów na stanowisko:  Z-ca Kierownika Działu HR  To wspaniała okazja dla uzdolnionych kandydatów, którzy chcieliby pracować w międzynarodowym zespole. Jeśli posiadasz min. 4~5 letnie doświadczenie w dziale HR oraz znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie biznesowym, nie wahaj się, aby aplikować na wspomniane stanowisko.

HR Supervisor / Z-ca Kierownika Działu HR
HR Supervisor / Z-ca Kierownika Działu HR

Miasto: Legnica

Region: dolnośląskie

Numer ref.: HR Supervisor / Z-ca Kierownika Działu HR

 

Opis stanowiska:

Zapewnienie właściwego funkcjonowania obszarów personalnych, w szczególności administracji personalnej, prowadzenia procesu rekrutacji, administrowania szkoleniami pracowniczymi.

Wymagania:

Odpowiedzialność

 • Za prowadzenie procesu rekrutacji pracowników oraz adaptację zawodową nowo zatrudnionych pracowników,
 • Za koordynowanie i realizację rocznych planów szkoleń i budżetu szkoleniowego,
 • Za właściwe prowadzenie administracji i dokumentacji personalnej,
 • Za nadzorowanie i koordynowanie działalności socjalnej.

 Najważniejsze zadania

 1. Zadania z obszaru rekrutacji:
 • Planowanie i realizacja procesów rekrutacyjnych zgodnie z planami zatrudnienia i zgłoszonymi za potrzebowaniami na pracowników;
 • Prowadzenie rekrutacji w oparciu o portale rekrutacyjne, LSSE i/lub koordynacja z firmami zewnętrznymi.
 • Koordynacja spotkań rekrutacyjnych, współpraca z agencjami doradztwa personalnego oraz firmami leasingu pracowniczego;
 • Współpraca z uczelniami i instytucjami, które mogą być źródłem kandydatów do pracy, w tym współpraca w zakresie organizacji praktyk studenckich / zawodowych;
 • Monitorowanie zatrudnienia zgodnie z przyjętym planem.
 • Monitorowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy, przygotowywanie informacji w tym zakresie.
 1. Zadania z obszaru administracji personalnej:
 • Prowadzenie akt osobowych oraz pełnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 • Administrowanie danymi pracowników w systemie operacyjnym (moduł KiP), dbałość o aktualność i kompletność danych osobowych, kadrowych i płacowych;
 • Zgłaszanie nowych pracowników do ubezpieczenia, wyrejestrowywanie zwolnionych, aktualizowanie danych;
 • Wystawianie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy;
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, dbałość o przestrzeganie przepisów o czasie pracy, informowanie managerów i Zarząd o nieprawidłowościach i przekroczeniach;
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z systemem ocen okresowych;
 • Prowadzenie bieżących spraw pracowniczych;
 • Sporządzanie raportów GUS;
 1. Zadania z obszaru zarządzania szkoleniami:
 • Współtworzenie planów i budżetów szkoleniowych;
 • Dobór szkoleń zgodnych ze zdefiniowanymi potrzebami oraz przyjętym planem;
 • Współpraca z firmami i ośrodkami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników;
 • Nadzorowanie ewaluacji zrealizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej zgodnie z procedurą;
 • Kontrola kosztów szkoleniowych w odniesieniu do przyjętego budżetu.
 1. Pozostałe zadania:
 • Koordynacja współpracy z firmą świadczącą usługi opieki medycznej;
 • Współpraca z biurem brokerskim w obszarze administrowania dodatkowym ubezpieczeniem grupowym pracowników spółki;
 • Nadzór nad tablicą informacyjną działu personalnego, dbałość o aktualność informacji;
 • Monitorowanie trendów (wynagrodzenia, szkolenia, pakiety pozafinansowe i socjalne, etc.)
 • Prowadzenie korespondencji działu personalnego z instytucjami zewnętrznymi (Komornik, US, ZUS, etc.)
 • Sporządzanie statystyk, analiz i sprawozdań z obszaru HR;
 • Prowadzenie i nadzór nad archiwum działu personalnego.
 • Przestrzeganie zasad i polityki zarządzania środowiskiem;
 

Podstawowe kryteria merytoryczne do ocen okresowych

1.       Jakość pracy.

2.       Stosunek do współpracowników i przełożonych  Dzielenie się informacjami.

3.       Szacunek dla miejsca pracy, postawa pracownicza.

4.       Kształcenie, uaktualnianie i rozwijanie wiedzy.

5.       Zachowanie w sytuacjach niestandardowych lub trudnych - warunkowo - jeżeli takie wystąpiły

6.       Komunikatywność.

7.       Samodzielność i decyzyjność.

 • Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne/psychologiczne/ZZL;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społ. i podatkowych;
 • Doświadczenie w przygotowaniu wynagrodzeń;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 • Znajomość rynku doradztwa personalnego oraz usług szkoleniowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu min. dobrym;
 • Obsługa pakietu MS Office;

www.recruit.com.pl

www.recruit-europe.eu 

Aplikuj teraz

Prosimy o dopisanie do CV oraz listu motywacyjnego następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracydla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawąz dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Praca w mieście