w aktówce

To ogłoszenie wygasło 153 dni temu

IGE+XAO Polska sp. z o.o. producent i dostawca innowacyjnego oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych, układów automatyki i energetyki oraz wiązek kablowych zatrudni na umowę o pracę do siedziby w KRAKOWIE oraz do oddziałów w TARNOWIE i WADOWICACH na stanowisko:

Programista C++/C#

Miejsce pracy: Kraków, Tarnów, Wadowice

Region: małopolskie

Obowiązki:

Rozwijanie oprogramowania CAD/PLM w środowisku Microsoft Windows z wykorzystaniem narzędzi MS Visual Studio, MS SQL Server

Wymagania:

 • znajomość C++/C#
 • znajomość T-SQL
 • znajomość środowiska MS Visual Studio (mile widziane 2015+)
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz posługiwanie się dokumentacją

Mile widziane:

 • znajomość STL, DEVEXPRESS, WPF, WCF

Oferujemy:

 • bardzo interesującą pracę w międzynarodowym gronie specjalistów
 • uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego
 • rozwój zawodowy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

Oferty zawierające:

- CV (w języku angielskim) oraz list motywacyjny
- mile widziane udokumentowanie obecnych osiągnięć

prosimy przesyłać e-mailem: rekrutacja@ige-xao.com.pl

Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy na stronę www.ige-xao.com.pl

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Programisty C/C++ , w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,

 • wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,

 • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,

 • moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,

 • mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,

 • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,

 • mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,

 • moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,

 • IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem rekrutacja@ige-xao.com.pl.

Aplikuj teraz

Praca w mieście