w aktówce

To ogłoszenie wygasło 36 dni temu

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 20 lat. Od początku działalności specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych i finansowych. W NAU cenimy pasję, uczciwość i zaangażowanie. Uważamy, że wspólna praca i odpowiedzialność pozwalają osiągnąć obrane cele, a odważne pomysły – zrealizować zamierzone wyniki. Dbamy o to, żeby praca w naszej organizacji przywodziła na myśl same pozytywne skojarzenia.


Młodszy Specjalista ds. HR

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Zadania:

- prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska niższego szczebla (wstępna selekcja aplikacji, umawianie spotkań rekrutacyjnych, prowadzenie rozmów z kandydatami),

- obsługa umów cywilnoprawnych (wystawianie umów, zakładanie teczek osobowych, aktualizacja danych w systemie),

- wprowadzanie dokumentów do systemu kadrowo-płacowego,

- koordynowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników,

- wsparcie działań Employer Brandingu,

- wsparcie w administrowaniu benefitów pracowniczych,

- realizacja projektów z obszaru HR.

Oczekiwania:

- min. roczne doświadczenie w obszarze rekrutacji (znajomość technik rekrutacyjnych),

- znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawem pracy,

- bardzo dobra znajomość MS Office (w tym MS Excel),

- pozytywne nastawienie, komunikatywność i otwartość,

- chęć do nauki i rozwoju w obszarze prawa pracy i rekrutacji,

- bardzo dobra organizacji pracy,

- sumienność i dokładność.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

- możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze HR,

- pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta Multisport, zniżki do teatru oraz kina,

- owocowe wtorki oraz czwartki, kawę i herbatę bez limitu J

- biuro w dogodnej lokalizacji (znajdujemy się tuż obok Metro Centrum Nauki Kopernik).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NAU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 („NAU S.A.”) moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a niewynikających z przepisów prawa, w szczególności mojego wizerunku, w celu przeprowadzenia przez NAU S.A. obecnej rekrutacji.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NAU S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAU S.A.

Aplikuj teraz

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.
  2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iodo@nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

– rekrutacji - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy,

– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją, – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

  1. Administrator przestanie przetwarzać dane po zakończeniu rekrutacji oraz przedawnieniu roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Praca w mieście