w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 238 dni temuZarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

Ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko:

Specjalista w Dziale Administrowania Mieniem

0,75 etat

Szczegółowy opis stanowiska znajduje się
na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy

www.zmw.waw.pl

w zakładce Rekrutacja.

Informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 836 81 03. Oferty należy składać osobiście lub listownie w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia (oferty powinny wpłynąć do Zarządu Mienia m.st. Warszawy do dnia 29.12.2019
pod adresem:

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa

Praca w mieście