w aktówce

To ogłoszenie wygasło 154 dni temu

Dlaczego powinieneś dołączyć do IT Kontrakt? Bo tutaj jesteśmy sobą! 

Zgranym zespołem ekspertów, który ponad wszystko ceni sobie partnerskie relacje. Szukamy wyzwań nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również tam, gdzie liczy się dobra zabawa oraz spełnianie naszych pasji - nie tylko tych związanych z IT. „Aktywnie po pracy – efektywnie w pracy” to hasło, które faktycznie odzwierciedla nasze codzienne działania. Dołącz do nas i przekonaj się sam!

IT Kontrakt jest jedną z wiodących firm outsourcingowych i rekrutacyjnych, specjalizującą się w sektorze IT. Firma dostarcza najlepszych specjalistów do projektów informatycznych realizowanych w kluczowych sektorach gospodarki.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier DevOps

Wrocław

Numer ref.: MS/ID/WRO/01/PL

Do projektu z branży bankowej poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisku Inżyniera DevOps. Specjalista będzie miał możliwość rozwinąć się w roli osoby przekazującej wiedzę całemu zespołowi. 

OBOWIĄZKI:

 • Administracja Systemami opartymi o Red Hat Enterprise Linux
 • Administracja mikroserwisami (jest ich ok 30) w technologii Docker/Kubernetes
 • Automatyzowanie zadań przy pomocy narzędzia Ansible (pisanie własnych playbooków)
 • Komunikacja wewnątrz departamentu infrastruktury oraz współpraca z Kierownikami Projektu i departamentem developmentu (projektantami oraz programistami)
 • Dzielenie się wiedzą (Docker/Kubernetes) i najlepszymi praktykami z departamentem infrastruktury
 • Przygotowania i odpowiedzialność za monitoring 
 • Odpowiedzialność za utrzymanie środowisk (rzadziej development)
 • Odpowiedzialność wdrożenie i procesowanie Kubernetes
 • Wykorzystywanie Ansible jako Configuration Management
 • Osoba na tym stanowisku będzie w dużej mierze miała wpływ na zmiany w departamencie

WYMAGANIA:

 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux dystrubucja Red Hat Enterprise Linux
 • 2-3-letnie doświadczenie w administowaniu Dockerem/Kubernetesem
 • Znajomość Ansible 
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego oraz kreatywnego myślenia

OFERUJEMY:

 • Ciągłe podnoszenie
  kwalifikacji zawodowych
 • Stabilne zatrudnieni
  w profesjonalnym środowisku
 • Zróżnicowany zakres realizowanych projektów
 • Miła atmosfera
  w ambitnym
  i profesjonalnym zespole
 • Prywatna opieka medyczna i karta sportowa
 • Stabilna
  i długotrwała praca wśród specjalistów
 • Prawdziwy wpływ na rozwój Twojej ścieżki kariery
 • Pracę w zespole, dla którego Twoja opinia ma znaczenie
 • Imprezy integracyjne, wydarzenia sportowe


Aplikuj teraz

Przycisk aplikuj, oznacza zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną naszej firmy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „IT Kontrakt” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, kontakt mailowy pod adresem: odo@itkontrakt.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazaną w ogłoszeniu rekrutację w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
  2. wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Paweł Markiewicz, kontakt mailowy pod adresem: odo@itkontrakt.pl
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. firmie rekrutacyjnej, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 5. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane do dnia 31.12.2019., albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: odo@itkontrakt.pl, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwia należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
 11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Praca w mieście