w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 19 dni temuDYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Główny Specjalista w Dziale Technicznym

ds. ochrony przeciwpożarowej - PPOŻ (1 etat)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów
na ww. stanowisko znajdują się w

Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie internetowej

www.zgn.waw.pl

Informacji udziela również Dział Kadr i Organizacji ZGN,

nr tel. (22) 33-66-136, (22) 33-66-180.

Praca w mieście