w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Manager ds. operacyjnych

Warszawa, mazowieckie, Polska
89 dni temu

To ogłoszenie wygasło 74 dni temu

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy i doradztwa personalnego. Prowadzimy działalność w zakresie m.in. stałego i czasowego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji oraz outsourcingu. Dzięki bezpośredniej obecności i partnerstwom strategicznym działamy w 57 krajach świata. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 570.

Manager ds. operacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Zakres obowiązków:

·       współpraca operacyjna z księgowością funduszy, depozytariuszem, wyceniającym, audytorem

·       nadzór nad przepływami na rachunkach bankowych i innych rachunkach funduszy

·       kontrola kosztów związanych z działalnością funduszy

·       rozliczanie emisji oraz wykupów certyfikatów inwestycyjnych

·       przygotowywanie do uruchomienia nowych funduszy

·       prowadzenie ewidencji uczestników funduszy i certyfikatów inwestycyjnych

·       przygotowywanie i wysyłka korespondencji do uczestników

·       nadzorowanie i archiwizacja dokumentacji funduszy

Wymagania:

·       wykształcenie wyższe, preferowana kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość

·       znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych

·       znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

·       doświadczenie w pracy w dziale operacji w towarzystwie funduszy inwestycyjnych bądź podmiotach współpracujących z TFI w tym zakresie

·       zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków oraz dokładność i sumienność

·       samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu nad wieloma projektami jednocześnie

·       umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Oferujemy:

·       Stabilne warunki pracy

·       Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·       Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi

·       Możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje

·       Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach

·       Pakiet opieki medycznej

·       Niezbędne narzędzia pracy

·       Dołączenie do dynamicznie rozwijającej się organizacji z lokalizacją w samym centrum miasta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 40-082 Katowice, KRS 0000152084:

  • Dla celów obecnego procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
  • W przyszłości na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
  • w celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym. TAK/NIE
  • Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. TAK/NIE

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, KRS 0000152084 spółkom powiązanym z GI Group sp. z o.o., tj. Wyser sp. z o.o., Qibit sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o.

  • W celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
  • W przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
  • W celach marketingowych tych podmiotów. TAK/NIE

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach wynikających z przetwarzania moich danych osobowych przez GI Group Sp. z o.o.

https://pl.gigroup.com/klauzula-informacyjna-rekrutacja/

https://pl.gigroup.com/klauzula-informacyjna-marketing/


Obowiązek informacyjnyNiniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. I. Administrator danych osobowych GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 jest Administratorem Twoich danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Praca w mieście