w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 21 dni temuDYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalista

w Zespole Kosztorysowym

(1 etat)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ww. stanowisko
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

www.zgn.waw.pl

Informacji udziela również Dział Kadr i Organizacji ZGN,

nr tel.

(22) 33-66-136

(22) 33-66-180

Praca w mieście