w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

miasta nie podano, mazowieckie, Polska
208 dni temu

To ogłoszenie wygasło 178 dni temu

Polska Akademia Nauk

Komisja Konkursowa

powołana przez

Radę Kuratorów

Wydziału V Nauk Medycznych PAN

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Więcej informacji na stronach

www.pan.pl       lub        www.iitd.pan.wroc.pl

Praca w mieście