w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 42 dni temu

Trac Tec Sp. z o.o.

Track Tec Construction Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest Spółką wchodzącą w skład grupy Track Tec.


Działalność Spółki obejmuje wykonawstwo i budownictwo kolejowe oraz inżynieryjne na rynku ogólnopolskim, w tym specjalistyczne prace torowe i dotyczące obiektów inżynieryjnych.

Spółka poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier budowy

Miasto: Lublin

Region: lubelskie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Analizę dokumentacji projektowej,
 • Umiejętność kontroli kosztów prowadzonej budowy,
 • Przygotowanie dokumentów wewnętrznych firmy związanych z prowadzeniem budowy,
 • Przygotowanie harmonogramów budowy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w specjalności kolejowej / drogowej,
 • Bardzo dobra obsługa środowiska Windows i Office,
 • Obsługa programu MS Project,
 • Obsługa programu AutoCad,
 • Dyspozycyjność, sumienność, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność.
 • Gotowość do pracy na terenie Polski.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Pracę w miłym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz listu motywacyjnego) na adres: 

Track Tec Construction Sp. z o.o.
Ul. Wyścigowa 3
53-011 Wrocław

Lub za pomocą przycisku aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Track Tec Construction Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wyścigowa 3, 53-011 Wrocław udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie z RODO i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Track Tec Construction Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wyścigowa 3, 53-011 Wrocław. Pełne dane w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych  osobowych  znajdują się poniżej w ogłoszeniu.

Szanowni Państwo,
Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji (proces rekrutacji):

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma  Track Tec Construction sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 3, 53-011 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418945 , posiadająca  NIP: 679-308-15-09, REGON: 122556757, o kapitale zakładowym: 500.000,00 zł., wpłaconym w całości, tel. 71 7572990.

-  Pana /Pani dane osobowe przetwarzane będą celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę.

-  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:  art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Pana/Panią  szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody - art. 6 § 1 lit. a)RODO.

-  Pana / Pani dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

- Pana/Pani  dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacji  – nie dłużej niż przez 3 tygodnie od dnia jego zakończenia, po czym zgromadzone dane (CV) zostaną zniszczone.

-  Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , przenoszenia danych oraz cofnięcia Pana/Pani zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  z naruszeniem przepisów prawa ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Obowiązek podania Pana/Pani danych osobowych wynika z ustawy : Kodeks pracy , art.. 221 § 1

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w Kodeksie pracy, art. 221 § 1,  a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i wymaga Pana/ Pani wyraźnej zgody

- Dostęp do Pana/Pani danych osobowych (CV) będzie miał wyłącznie dział kadr oraz osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Praca w mieście