w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Łódź (Siedziba Firmy), łódzkie, Polska
152 dni temu

To ogłoszenie wygasło 150 dni temu

Ogólnopolska Sieć Kin Helios S.A w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje do Działu Kadr i Płac, osoby chętnej do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Miejsce pracy: Łódź (siedziba firmy)

Region: łódzkie

Numer ref.: Specjalista ds. kadr i płac

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna wiedza z zakresu obowiązującego prawa pracy, płacy; ubezpieczeń społecznych oraz znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; znajomość zasad raportowania GUS;
 • Bardzo dobra znajomość programu Płatnik oraz biurowych programów komputerowych (pakiet MS Office);
 • Umiejętność obsługi systemów kadrowo-płacowych
 • Komunikatywność i dobre zdolności interpersonalne;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Zdolności organizacyjne (doskonała organizacja pracy własnej);
 • Samodzielność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność; systematyczność, terminowość, sumienność, dyskrecja, dyspozycyjność.

Opis stanowiska - główne zadania:

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników i zleceniobiorców:
   • prowadzenie dokumentacji kadrowej (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego, zmiany warunków zatrudnienia); 
   • prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (w tym realizacja świadczeń chorobowych i macierzyńskich, obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi);
   • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
   • sporządzanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych;
 • Rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich i innych absencji;
 • Sporządzanie dokumentacji ZUS, PIT, PFRON, GUS, ZFŚS;
 • Przygotowywanie pism dla instytucji zewnętrznych (ZUS, US, komornik); współpraca z urzędami i organami kontroli; 
 • Przygotowywanie raportów i statystyk kadrowych; sporządzanie zestawień i analiz z zakresu administracji płac;
 • Przygotowywanie, weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń oraz zmian innych przepisów prawnych z obszaru kadr i płac.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz dalszego rozwoju osobistego i zawodowego;
 • Ciekawą pracę w stabilnej i rozwijającej się Spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej, oraz o interesującym profilu i charakterze działalności;
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Zapraszamy zainteresowane osoby do nadsyłania ofert
do dnia 25-04-2019 
za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

z tytułem e-maila „Specjalista ds. kadr i płac”,

ewentualnie pisemnie na adres: 

HELIOS SA
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Łódź
z dopiskiem: „Dział Kadr i Płac

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

PRZECZYTAJ I ODPOWIEDNIO ZASTOSUJ!!

Nie zapomnij umieścić klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem."

Ponadto jeśli chcesz, aby Twoja kandydatura rozpatrywana była także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, należy wyrazić zgodę w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem."

Przesłanie do Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Helios”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Helios w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helios Spółka Akcyjna  z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź (Administrator).

 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@helios.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora na podstawie art., 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów ciągłej rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia otrzymania aplikacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia otrzymania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 3. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Administratora podanie danych jest dobrowolne.

 8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności  oraz Polityka transparentności na stronie internetowej www.helios.pl.

Aplikuj teraz

Praca w mieście