w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 126 dni temu

W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa
poszukujemy pracownika na stanowisko:

Mistrz produkcji / prefabrykacji
(prefabrykowane elementy żelbetowe i sprężone)

Miejsce pracy: Białe Błota
Region: kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska:

 • nadzór nad produkcją żelbetowych oraz strunobetonowych elementów prefabrykowanych,
 • kontrola zgodności z dokumentacją wykonywanych elementów prefabrykowanych,
 • kontrola procesu produkcji elementów pod kątem założeń i wymagań jakościowych,
 • rozliczenia materiałowe pobranych do wykonania elementów prefabrykowanych, 
 • prowadzenie dokumentacji,
 • nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad BHP w czasie wykonywania zleconych zadań,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami Firmy,
 • motywowanie i obiektywne ocenianie podległych pracowników,
 • opracowywanie wraz z zespołem strategii rozwoju działu,
 • przeciwdziałanie zakłóceniom procesu produkcyjnego.

Wymagania:

 • praktyczna znajomość szczegółów wykonawstwa konstrukcji elementów żelbetowych,
 • doświadczenie w nadzorowaniu kontroli jakości robót żelbetowych,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego, 
 • znajomość materiałów budowlanych,
 • preferowane wykształcenie techniczne o kierunku budowlanym,
 • mile widziana obsługa programu AutoCAD.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • stabilną pracę w silnie rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DBB Białe Błota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Białych Błotach (85-005) przy ulicy Betonowej 1, zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, lub poprzez e-mail: biuro@dbb-prefabrykaty.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy i będą udostępniane w w/w zakresie innym odbiorcom upoważnionym z mocy prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 pkt a/b/c/f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r., Prawo pracy, oraz inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne. Dotycz to m.in. danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym zostaną nam przekazane dodatkowe dane osobowe ponad te wskazane w przepisach prawa (np. nr telefonu, adres email, wizerunek, hobby, zainteresowania, stopień znajomości języków etc.), wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę wyraża Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne za pośrednictwem np. portalu Pracuj.pl, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadkach gdy zbieramy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Okres przetwarzanych danych osobowych:

a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jej zakończeniu dla celów weryfikacji poprawności procesu rekrutacyjnego lub gdyby z jakichkolwiek powodów administrator musiał powtórzyć proces rekrutacji. 

b) Jeżeli Pani/Pan wyraża chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez  DBB Białe Błota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@dbb-prefabrykaty.pl

6. Posiadane dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) niesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Dane gromadzone w wyniku działania monitoringu wizyjnego mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa, wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ja na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoringiem objęte są wyłącznie miejsca publiczne oraz otoczenie budynku firmy. Dane usuwane są automatycznie w okresie 14 dni od momentu rejestracji. 

Praca w mieście